EdTech a tanteremben #DigitalApps #DigitalTools

BEVEZETŐ

Az oktatási technológia vagy EdTech magában foglalja a digitális technológiai eszközök osztálytermi használatát a tanítás és a tanulás élményének fokozása érdekében. Számos eszközt foglal magában, többek között számítógépeket, táblagépeket, interaktív táblákat, oktatási célú szoftvereket és online tananyagokat Az EdTech mind a tanulók, mind a tanárok számára jelentős előnyökkel jár, mivel elősegíti a tanulás iránti elköteleződés, a motiváció erősítését, és támogatja a tanulás személyre szabhatóságát.

Miközben az EdTech támogatja a tanulók tanulását, a tanárokat is segíti az olyan adminisztratív feladatokban, mint az osztályozás és az óratervezés, valamint megkönnyíti a tanulókkal és a szülőkkel való kommunikációt. Hatékonysága azonban az oktatásba való átgondolt integráción múlik, kiegészítve és összehangolva más oktatási módszerekkel.

A későbbiekben talál egy gondolattérképet, amelyen rendszerbe helyezzük az oktatásban (tantermi és otthoni tanulás során) használható oktatástechnológiai eszközöket. Tekintettel arra, hogy ez a területe az oktatási eszközöknek és a kapcsolódó pedagógiai gyakorlat napról napra fejlődik, csak a logikáját ismerje meg az EdTech eszközök rendszerezésének. Ebben a gondolattérképben áttekintést adunk a különböző EdTech-eszközökről, úgymint virtuális szimulációk, online tanfolyamok, kiterjesztett valóság (AR) és virtuális valóság (VR), Learning Management Systems (LMS), videó oktatóprogramok és gamifikációt támogató eszközök. Mindegyik eszköz egyedi pedagógiai célokat szolgál, a gyakorlati szakmai képzéstől kezdve a rugalmas online kurzusokig.

A jó gyakorlat példái bemutatják, hogy a gamifikáció hogyan javíthatja a szakmai oktatást. Az olyan platformok, mint a Classcraft, a Kahoot! és a breakoutEDU segítségével a tanulók a grafikai tervezés alapelveihez kapcsolódó tevékenységekben vesznek részt. Ez a gyakorlat fejleszti a pedagógiai ismereteket, növeli a digitális kompetenciákat, hatékonyabbá teszi az óratervezést, lehetővé teszi a differenciált oktatást, támogatja a tudásértékelést és az adatelemzést, fokozza a tanulók elkötelezettségét, valamint ösztönzi az együttműködést és a szakmai fejlődést.

Célok, eredmények

Ennek a modulnak az elolvasása után Ön képes lesz:

  • megérteni, hogy az EdTech eszközök miként fejlesztik a digitális pedagógiai készségeket és az órák hatékonyabb megtartását.
  • azonosítani a saját digitális kompetenciáinak fejlesztési irányát.
  • értelmezni, hogy az EdTech eszközök miként tudnak a differenciáláshoz hozzájárulni.