JÓ GYAKORLAT

Jó gyakorlatként bemutatunk egy lehetséges szakiskolai tanórát a grafikai tervezés témában. Célunk, hogy bemutassuk, hogyan lehet a gamifikációs EdTech eszközöket jól használni és kombinálni egy tanórán. Szeretnénk, ha Ön is tudna valami hasonlót megvalósítani a saját óráin.

Óra témája: Bevezetés a grafikai tervezésbe

Cél: A tanulók képesek legyenek azonosítani és megmagyarázni a grafikai tervezés alapelveit.

  • A tanulók létrehozzák Classcraft bejelentkezésüket, és csatlakoznak az osztályhoz.
  • A tanár ismerteti a grafikai tervezés témakörét, és rövid áttekintést ad az alapelvekről.
  • A tanulók egy Kahoot! kvízt töltenek ki, hogy felmérjék, mennyire értik a grafikai tervezés alapelveit.
  • A tanulók párban dolgoznak egy breakoutEDU feladaton, amelynek során a grafikai tervezés alapelveinek felhasználásával egy fiktív terméket népszerűsítő plakátot kell készíteniük.
  • A tanulók bemutatják plakátjaikat az osztálynak, és visszajelzést kapnak osztálytársaiktól és a tanártól.
  • A Kahoot! kvízt és a breakoutEDU feladatot sikeresen teljesítő tanulók versenypontokat szereznek, és szintet lépnek Classcraft karakterükben.
  • A tanár a Classcraft analitikát használja a tanulók fejlődésének nyomon követésére, és szükség esetén célzott visszajelzést ad.