Tworzenie interesujących treści przy użyciu narzędzia H5P

WPROWADZENIE

     W tym module zgromadziliśmy w jednym miejscu więcej informacji na temat praktycznego narzędzia zwiększającego aktywność uczniów, rozumienie i zapamiętywanie materiału, a także ocenę ich postępów w nauce.    

H5P to potężne narzędzie, które umożliwia tworzenie interaktywnych i angażujących treści dla uczniów, poprawiając wrażenia edukacyjne i wspierające ich aktywność. W tym module omówimy różne typy treści i aplikacje dostępne na platformie H5P, wyposażając Cię w wiedzę i umiejętności umożliwiające wykorzystanie jej potencjału w Twojej pracy dydaktycznej.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

     Ten moduł sprawi, że:

  • Będziesz w stanie zidentyfikować obszary, w których      uczniowie dobrze sobie radzą z materiałem i obszary wymagające dodatkowej nauki i poprawy.
  •      Rozwiniesz umiejętność oceny informacji, określenia jej wiarygodności i dokonywania świadomych osądów.          
  •      Rozpoznasz prawidłowe i nieprawidłowe odpowiedzi, zrozumiesz sposób myślenia stojący za daną odpowiedzią i skorygujesz błędne rozumowanie.    
  •      Będziesz w stanie                     śledzić      dokonania uczniów i podejmować decyzje dydaktyczne oparte na danych.