WYKONAJ    

W oparciu o zebrane informacje i konkretne potrzeby wybierz 3 narzędzia H5P, które najlepiej odpowiadają Twojemu przedmiotowi/tematowi/obszarowi. Projektuj ćwiczenia przy użyciu wybranych narzędzi, które są zgodne z celami nauczania przedmiotu i zapewniają, że ćwiczenia są wciągające i pouczające, oraz promują aktywne uczestnictwo i wykorzystanie posiadanej wiedzy. Kluczem jest eksperymentowanie, zbieranie informacji zwrotnych i udoskonalanie swojego podejścia, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie dla swojego przedmiotu i uczniów.

 • Testuj różne narzędzia      H5P do sprawdzania/oceniania/potwierdzania wiedzy uczniów.
 • Wybierz 3 narzędzia, które najlepiej pasują do Twojego przedmiotu/tematu/obszaru szkolenia zawodowego.
 • Przygotuj ćwiczenie odpowiednie dla Twojego przedmiotu/tematu/obszaru szkolenia zawodowego.
 • Przeprowadź pilotaż/przetestuj je ze swoimi uczniami.    
 • Zbierz opinie od uczniów.
 • Uwzględnij uzyskaną informację zwrotną.
 • Przygotuj ćwiczenia dla nowych tematów.

               WSKAZÓWKI

 •      Wprowadzaj nowe narzędzia powoli i stopniowo.
 •      Poprzez liczne ćwiczenia wspierasz uczniów i upewniasz się, że wszyscy rozumieją i potrafią bezbłędnie korzystać z narzędzia.
 •      Tylko gdy uczniowie zostaną dobrze     przeszkoleni w użyciu konkretnego narzędzia      można go           również użyć podczas sprawdzianu.
 •      Podziel treść na mniejsze, łatwiej przyswajalne części w H5P, aby poprawić zrozumienie i zapamiętywanie materiału.
 •      Korzystaj z różnych ćwiczeń H5P od quizów po interaktywne filmy i nie tylko, aby wykorzystywać różne style uczenia się.