Ustvarite privlačno vsebino z orodjem H5P

UVOD

V tem modulu boste pridobili več informacij o praktičnem orodju za krepitev udeležbe, razumevanja in zavzetosti učečih se ter ocenjevanja napredka učečih se na enem mestu. H5P je močno orodje, ki vam omogoča ustvarjanje interaktivne in privlačne vsebine za vaše učeče se, s čimer izboljšujete njihovo učno izkušnjo in spodbujate njihovo aktivno udeležbo. V tem modulu bomo raziskali različne vrste vsebin in aplikacije, ki so na voljo na platformi H5P, ter vas opremili z znanjem in veščinami za izkoriščanje njihovega potenciala v vaši pedagoški praksi.

UČNI IZIDI

V tem modulu boste:

  • zmožni prepoznati področja, kjer imajo učeči se dobro razumevanje vsebin in področij, ki zahtevajo nadaljnje učenje in izboljšave.
  • razvili sposobnost ocenjevanja informacij, vrednotenja njihove verodostojnosti in sprejemanja utemeljenih odločitev.
  • prepoznali pravilne in napačne odgovore, razumeli razloge za odgovore in naslovili kakršnokoli napačno razumevanje.
  • bili sposobni slediti uspešnosti učečih se in sprejemati odločitve za poučevanje na podlagi podatkov.