NAREDI

Na podlagi vašega raziskovanja in specifičnih potreb izberite 3 orodja H5P, ki so najbolj primerna za vaš predmet/temo/področje. Oblikujte vaje z izbranimi orodji, ki so usklajene z učnimi cilji vašega predmeta in zagotavljajo, da so vaje privlačne, informativne ter spodbujajo aktivno udeležbo in uporabo znanja. Ključno je eksperimentirati, zbirati povratne informacije in izpopolnjevati vaš pristop, da najdete najboljše ujemanje za vaš predmet in učeče se.

 • Raziskujte različne možnosti za orodja ocenjevanja/evalvacije/validacije v H5P.
 • Izberite 3 orodja, ki bi bila najbolj primerna za vaš predmet/temo/strokovno področje.
 • Pripravite vajo za vaš relevantni predmet/temo/strokovno področje.
 • Pilotno testirajte te z vašimi učečimi se.
 • Zberite povratne informacije od učečih se.
 • Upoštevajte povratne informacije.
 • Pripravite vaje z novimi temami.

NASVETI

 • Postopoma in počasi uvajajte nove vrste orodij.
 • Vsako orodje uporabite večkrat, saj s tem podpirate in zagotovite, da vsi učeči se razumejo in lahko brezhibno uporabljajo posamezno orodje.
 • Posamezno orodje uporabite za končno ocenjevanje šele, ko ga učeči se brezhibno obvladajo.
 • Vsebino razdelite na manjše, lažje prebavljive dele v H5P, da izboljšate razumevanje vsebin in trajnost znanja.
 • Uporabite mešanico aktivnosti H5P za angažiranje različnih stilov učenja, od kvizov do interaktivnih videoposnetkov in še mnogo drugih.