DODATKOWE ZASOBY

  1. Moodle.org:

Ostatni dostęp 29/02/2024

  • Opis: Moodle jest jedną z najpopularniejszych platform LMS o otwartym kodzie źródłowym. Strona internetowa zawiera obszerną dokumentację, fora społecznościowe i zasoby zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów.
  1. itslearning.com

Ostatni dostęp 29/02/2024

  • Opis: itslearning to oparty na chmurze system zarządzania nauczaniem (LMS), zaprojektowany w celu ułatwienia kształcenia w placówkach edukacyjnych, od szkół podstawowych i średnich po szkolnictwo wyższe i korporacyjne kursy szkoleniowe
  1. Społeczność Canvas LMS:

Ostatni dostęp 29/02/2024

  • Opis: Canvas to szeroko stosowana platforma LMS. Na ich stronie społecznościowej znajdują się fora, przewodniki, samouczki i zasoby udostępnione przez użytkowników, które pomagają im w pełni wykorzystać możliwości systemu.