Działanie 3: Tworzenie silnych haseł

Twórz dla siebie silne hasła.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa użyj kombinacji liter, cyfr, symboli i menedżera haseł.