Tema 2: Viri informacij

Učitelji/predavatelji so vas zagotovo že opozorili, da pri svojem delu vedno navajajte tudi vir, kjer ste pridobili informacijo. Ali veste zakaj?

Ko govorimo o “viru”, se sklicujemo na izvor informacij. To je pomemben pristop k navajanju informacij, saj zagotavlja potrebne podatke o verodostojnosti članka, dokumenta ali videa.

Kako analizirati in ovrednotiti vir informacij?

  • PREVERITE ŠTIRI ELEMENTE: VIR, CILJ, DATUM, AVTOR

1. Osredotočite se na avtorja: več o avtorju

Kdo je avtor? Katera so njegova področja poznavanja? Ali govori v imenu organizacije ali v svojem imenu?

Kaj pa viri ali drugi avtorji, omenjeni v dokumentih? So ti viri natančni? Dosegljivi?

2. Navedite vir: preverite informacije pod »vizitka« ali »o nas« na izbrani spletni strani.

Kakšna je narava spletnega mesta (komercialnega, institucionalnega), dešifrirajte URL naslov.

3. Ocenite namen informacij

Posebno pozornost posvetite temu, ali gre za komercialno spletno stran, socialno omrežje ali osebni blog. Podatke vedno preverite dvakrat, preden jih uporabite.

4. Poiščite datum informacij

Ta nasvet ne pomeni, da informacije izpred 10 let niso zanesljive ali uporabne. To pomeni le, da se morate zavedati dejstva, da podatki ali informacije, ki jih boste uporabili, niso novi.

5. Na koncu navzkrižno primerjajte svoje podatke s pregledovanjem več virov informacij.