Ali ste se pripravljeni učiti na spletu? #DomačeUčenje #PraktičniNasveti

UVOD

Uspešno in učinkovito učenje na spletu, v hibridni obliki ali samo z uporabo digitalnih orodij in platform doma ni tako preprosto, kot se sliši! V tem modulu bi radi predstavili nekaj praktičnih nasvetov, ki lahko učečim se pomagajo pri uspešni in učinkoviti uporabi teh orodij med učenjem doma. Predlogi in nasveti, predstavljeni tukaj, so delno osnovani na izkušnjah dela na domu med pandemijo in delno na predlogih univerz, specializiranih za spletno izobraževanje in kombinirano učenje.

V tem modulu se bomo osredotočili na naslednje tri teme:

1. Katere kompetence in spretnosti učeči se potrebujejo za učinkovito spletno učenje?

2. Zakaj je upravljanje s časom pomembno za učeče se pri učenju na domu in kateri so najpomembnejši vidiki upravljanja časa pri učenju na domu?

3. Predstavitev odprtokodnih orodij za samorefleksijo in merjenje pripravljenosti na spletno učenje.

UČNI IZIDI

V tem modulu boste:

 • znali razumeti in prepoznati kompetence, potrebne za uspešno spletno učenje na domu.
 • razumeli in prepoznali ključne prakse in orodja za upravljanje časa, ki so potrebna za spletno učenje na domu.
 • opredelili področja razvoja, ki vam bodo omogočila uspešnejše in učinkovitejše učenje s spletnim in digitalnim samoučenjem.

Kako zagotoviti odgovorno vedenje na spletu? #SpletnaEtika #SpoštujOstale

UVOD

Namen tega modula je spodbujanje odgovornih in etičnih vedenj na spletu. Modul je še posebej primeren za učeče se, ki so vključeni v poklicno in strokovno izobraževanje. Skupaj bomo spoznali osnovne definicije in koncepte odgovornega vedenja ter urili vaše razumevanje etike na spletu.

UČNI IZIDI

V tem modulu boste: 

 • spoznali pravila spletnega bontona, kaj je dobro in nesprejemljivo vedenje na internetu.
 • prepoznali nesprejemljiva in pozitivna vedenja na spletu.
 • razumeli, kako v prakso vpeljati načela spletnega bontona.
 • spoznali uporabo virov in orodij ob spoštovanju avtorskih pravic in pravil spletnega bontona.

Kako varno krmariti po spletu? #KibernetskaVarnost #VarnostNaSpletu

UVOD

Pozdravljeni, tehnološko podkovani najstniki, dobrodošli na razburljivem in nujno potrebnem spletnem tečaju, ki vas bo pooblastil za samozavestno navigacijo po digitalnem svetu in ohranjanje varnosti v nenehno razvijajoči se spletni krajini. V današnji medsebojno povezani družbi je ključnega pomena razumeti pomen kibernetske varnosti in varnosti na spletu. Ste pripravljeni postati preudaren in odgovoren digitalni državljan? Pripravite se odkleniti skrivnosti varnega bivanja na spletu, zaščititi svojo zasebnost in izkoristiti poln potencial digitalnega sveta, hkrati pa se izogniti pastem, ki lahko ogrozijo vašo varnost. Podajmo se na poučno potovanje, ki vas bo opremilo z znanjem in spretnostmi, da postanete gospodar svoje spletne domene!

UČNI IZIDI

V tem modulu boste:

 • prepoznali skrite nevarnosti in grožnje na internetu, ki bi lahko škodovale vašim osebnim informacijam.
 • sposobni ustvariti močna in varna gesla za varovanje vaših spletnih informacij.
 • postali vešči učinkovitega upravljanja vaših profilov na družbenih omrežjih ter prepoznali in ukrepali proti spletnemu nadlegovanju.
 • Povečali svoje zavedanje o digitalni etiki, kako biti odgovoren digitalni državljan in uporabljati sodobne tehnologije na dober način.

Kako uporabljati spletne učne platforme? #učneplatforme

#

UVOD

V današnjem digitalnem svetu so spletne učne platforme vaši ključni spremljevalci na izobraževalni poti. Spremenili so način učenja, zaradi česar je izobraževanje dostopnejše, privlačnejše in interaktivneje. S svojimi enostavnimi vmesniki, bogatimi viri in prilagojenimi izkušnjami so te platforme zmogljiva orodja, ki lahko pomembno vplivajo na vaše učne rezultate. Poglejmo, zakaj so učne platforme tako pomembne za vas.

UČNI IZIDI

V tem modulu boste:

 • razvili znanje o krmarjenju ter uporabi funkcij in orodij, ki so na voljo na učni platformi.
 • izboljšali svojo digitalno pismenost (naučili se boste učinkovito iskati informacije, evalvirati spletne vire in izvajati odgovorno digitalno državljanstvo v učni platformi).
 • razvili sposobnost samostojnega upravljanja učne poti preko spletne učne platforme (naučili se boste krmariti po vmesniku platforme, poiskati ustrezne vire in organizirati učna gradiva).
 • razumeli, kako učinkovito komunicirati na spletni platformi z mentorji, učitelji/predavatelji in vrstniki.

Kako preveriti verodostojnost spletnih informacij?  #KritičnoRazmišljanje #PreverjanjeInformacij 

UVOD

Ogromna količina informacij, s katerimi se dnevno srečujemo, od nas zahteva, da jih analiziramo s posebno pozornostjo in previdnostjo, preden se zanašamo nanje. Z naraščajočo uporabo umetne inteligence v tehnologiji postaja vse težje razlikovati dejstva od fikcije, resničnosti od ponaredkov. Vendar pa obstaja nekaj dobrih praks, ki se jih lahko naučite in jih uporabite. Gre za skupek spretnosti, znanj in stališč, ki vam bodo omogočali samozavestno in kritično uporabo digitalnih tehnologij.

UČNI IZIDI

V tem modulu se boste:

 • naučili razvrščati, ocenjevati in prepoznati verodostojnost informacij, ki jih najdete na spletu. Cilj je, da vam zagotovimo nasvete in dobre prakse.
 • razvili sposobnost analize, ukrepanja, posredovanja in zavestnega izražanja z uporabo podatkov ali informacij, ki ste jih našli.

#