Ali ste se pripravljeni učiti na spletu? #DomačeUčenje #PraktičniNasveti

UVOD

Uspešno in učinkovito učenje na spletu, v hibridni obliki ali samo z uporabo digitalnih orodij in platform doma ni tako preprosto, kot se sliši! V tem modulu bi radi predstavili nekaj praktičnih nasvetov, ki lahko učečim se pomagajo pri uspešni in učinkoviti uporabi teh orodij med učenjem doma. Predlogi in nasveti, predstavljeni tukaj, so delno osnovani na izkušnjah dela na domu med pandemijo in delno na predlogih univerz, specializiranih za spletno izobraževanje in kombinirano učenje.

V tem modulu se bomo osredotočili na naslednje tri teme:

1. Katere kompetence in spretnosti učeči se potrebujejo za učinkovito spletno učenje?

2. Zakaj je upravljanje s časom pomembno za učeče se pri učenju na domu in kateri so najpomembnejši vidiki upravljanja časa pri učenju na domu?

3. Predstavitev odprtokodnih orodij za samorefleksijo in merjenje pripravljenosti na spletno učenje.

UČNI IZIDI

V tem modulu boste:

  • znali razumeti in prepoznati kompetence, potrebne za uspešno spletno učenje na domu.
  • razumeli in prepoznali ključne prakse in orodja za upravljanje časa, ki so potrebna za spletno učenje na domu.
  • opredelili področja razvoja, ki vam bodo omogočila uspešnejše in učinkovitejše učenje s spletnim in digitalnim samoučenjem.