Kako zagotoviti odgovorno vedenje na spletu? #SpletnaEtika #SpoštujOstale

UVOD

Namen tega modula je spodbujanje odgovornih in etičnih vedenj na spletu. Modul je še posebej primeren za učeče se, ki so vključeni v poklicno in strokovno izobraževanje. Skupaj bomo spoznali osnovne definicije in koncepte odgovornega vedenja ter urili vaše razumevanje etike na spletu.

UČNI IZIDI

V tem modulu boste: 

  • spoznali pravila spletnega bontona, kaj je dobro in nesprejemljivo vedenje na internetu.
  • prepoznali nesprejemljiva in pozitivna vedenja na spletu.
  • razumeli, kako v prakso vpeljati načela spletnega bontona.
  • spoznali uporabo virov in orodij ob spoštovanju avtorskih pravic in pravil spletnega bontona.