TEMA 3 – NAVAJANJE VIROV

Seveda lahko uporabljate dela drugih, vendar je pri tem bistveno, da citirate vir in navedete avtorja. Kopirano besedilo bi morali označiti z narekovaji in imenom osebe, ki je to napisala/rekla. Navesti bi morali tudi URL naslov spletne strani, ki jo uporabljate pri podajanju informacij. Umetna inteligenca (npr. generativna AI, kot je Chat GPT) je zdaj zelo priljubljena. Ta orodja vam ustvarijo celotne izjave na želeno temo. Seveda lahko ta besedila uporabite, vendar če citirate besedilo, vzeto iz Chat GPT, bi morali navesti vir. Lahko pa parafrazirate generirano besedilo tako, da spremenite stavke, dodajate besede ali izberete le nekatere elemente. Nato bo vaše besedilo navdihnjeno in ne ustvarjeno s Chat GPT.