Online, blended és hibrid oktatás

BEVEZETŐ

Az online tanítás a modern oktatás nélkülözhetetlen részévé vált, és az oktatási tartalmak digitális platformokon és az interneten keresztül történő hozzáférésének gyakorlatára utal. Az, hogy melyik alkalmazási területet alkalmazzák, az iskola digitális oktatási stratégiájától, a tanárok és tanulók számára rendelkezésre álló technikai digitális erőforrásoktól, a tanárok és tanulók digitális tanulási/tanítási készségeitől és tudásától, a tanárok felkészültségétől, valamit a tanárok arra irányuló hozzáállásától és szándékától függ, hogy új módszereket vezessenek be a tanulók tudásának és kompetenciáinak fejlesztésére és értékelésére. A digitális eszközökkel támogatott tanításnak és tanulásnak számos különböző formája létezik, melyek közül ebben a modulban az online, a blended és a hibrid tanulást ismertetjük.

Célok, eredmények

Ennek a modulnak az elolvasása után Ön képes lesz: 

● megkülönböztetni a három különböző módszert;

● eldönteni, hogy a tantárgynak, az osztály összetételének és az adott helyzetnek megfelelően melyik módszer az optimális az oktatáshoz;

● kiválasztani a három módszer közül azt, amelyik megfelelő ahhoz, hogy a különböző készségekkel és igényekkel rendelkező tanulókat bevonja a tanulásba;

● a módszerek tudatos kiválasztásával külsős (fizikailag jelen nem lévő) szakmai oktatókat bevonni a tanítási folyamatba.

Module Content

Expand All