3. Feladat

Gondolkozzon el a távoktatásos gyakorlatának lehetséges fejlesztéseiről:

Fejleszthető területekOnline oktatásBlended oktatásHibrid oktatás
• Tanuló-tanuló, tanuló-tanár közti kommunikáció javítása
•  A személyes kommunikáció javítása
• Közösségi szellem javítása
• tanulmányi eredményesség javítása
• Kollaboratív/kooperatív tanulási lehetőségek
• Visszacsatolás és visszajelzés
• Aktív bevonás a tanulás folyamatába
• Támogatás
•  Szórakoztató és gyakorlatias tanítási és tanulási mód