OLVASSA EL

A szakképzésben, valamint az iskola és a vállalat közötti kapcsolat váltakozását figyelembe véve a digitális eszközök fontos szerepet játszanak a képzés sikerében.  A digitális eszközök kulcsfontosságúak, mivel lehetővé teszik a képzés folyamatos nyomon követését, lehetőséget adnak a tanulóknak a saját tanulási folyamatuk megtervezését, és elősegítik az aktív részvételt a képzés során. Ezek a digitális eszközök kiválóan alkalmasak az órák megtervezéséhez és tudatos vezetéséhez, az elméleti oktatás érthetővé tételéhez és a tanulási/tanítási folyamat és eredmények nyomonkövetéséhez és folyamatos javításához.

A digitális eszközök lehetővé teszik a tananyag érdekelt felek közötti megosztását. Ha a tanulás folyamata egyértelmű, a tanárok könnyebben kiigazíthatják tananyagukat és könnyebben elvégezhetik ezeket a pedagógiai kiigazításokat, ami különösen kedvez a tanulóknak.   

A modulnak a fentieken kívül a következő célkitűzési vannak:

 1. Lehetővé tenni a tanulók számára, hogy átfogó ismereteket és gyakorlati készségeket szerezzenek a szakképzésük és a szakmai ágazatuk szempontjából releváns legfontosabb digitális eszközök használatában.  
 1. A tanulók belső motivációjának ösztönzése a vállalatoknál és az iskolában használt digitális eszközök közötti különbségek csökkentésével.  A cél a tanulóban felkelteni a digitális eszközök önálló, tudatos és megfelelő használatának igényét, függetlenül attól, hogy ezek az eszközök milyen mértékben kapcsolódnak az adott szakma tanulásához és gyakorlásához.
 1. Mutassa be a digitális kollaboratív tanulás és tevékenységek lehetőségeit és az azt támogató EdTech eszközöket, amelyek a kollaboratív készségek fejlődését is segítik.

Néhány példa a kollaboratív tevékenységekhez kapcsolódó alkalmazási terület:

 • közösen szerkeszthető dokumentumok és naptárak alkalmazása – lásd “EdTech osztálytermi alkalmazása“ modult 
 • közös hozzáférést, használatot biztosítása a különböző oktatási tanulási tartalmakhoz – lásd “EdTech osztálytermi alkalmazása“ modult 
 • a tanár és a tanuló közös együttműködése (portfolió kezelés, oktatói mentorálás, stb.).

A következőkben bemutatunk néhány olyan tevékenységet, amit mindenképpen javaslunk elvégezni a fenti célok elérése érdekében.

1: A szakképző iskola meglévő digitális tanítási gyakorlatának és eszközhasználatának felmérése  

Cél: a tanulók átfogó ismereteket és gyakorlati készségeket szerezzenek a szakképzésük és a szakmai ágazatuk szempontjából releváns legfontosabb digitális eszközök használatában

Ennek a bevezető tevékenységnek a célja az iskolai digitális környezetének feltárása, a tanulók szemszögéből. Más szóval azt javasoljuk, hogy első kötelező lépésként határozza meg a tanulókkal, hogy milyen alkalmazásokat, digitális eszközöket vagy platformokat használnak, mire, és hogyan férnek hozzá. Erre több lehetősége van. 

Az elképzelés lényege, hogy ezt a képet az egész osztállyal közösen kell megalkotni megbeszélni, hogy ehhez milyen eszközöket választ az Önön és a tanulók hozzáállásán múlik. Ennek a rögzítésére kiváló eszköz lehet egy gondolattérkép, ami biztosítja a gyors és struktúrát áttekintést, értelmezést és lehetővé teszi a folyamatos finomhangolását és kiegészítését a tanuláshoz használt osztálytermi EdTech eszközöknek.

Mivel mindezt együtt és lépésről lépésre teszik, különös figyelmet kell fordítani a felmerülő kérdésekre, és azokat nagyon pontosan és mindkét fél (tanár, tanuló) számára egyértelműen kell megválaszolni. A folyamat lényege a megbeszélés és közös értelmezés. 

Ne felejtse el, hogy minél inkább bevonja a tanulókat a folyamatba, annál jobban be fogják építeni, meg fogják érteni és tudatosan fogják használni az eszközöket. 

Hogyan kezdjük? 

 • Kérdezze meg a tanulókat, hogy milyen alkalmazásokat/eszközöket használnak az iskolában (online órarend stb.). 
 • Tartsanak ötletbörzét az osztályteremben, hogy összegyűjtsék a digitális iskolai környezettel kapcsolatos kezdeti ismereteket.

A tevékenység várható eredménye: A tanulóknak lesz egy egyételmű listájuk a tantermi/munkahelyi tanuláshoz használt digitális eszközökről (akár az iskola által elvárt, akár a tanár által elvárt, akár a tanulók által szeretett eszközökről), és értik, hogy mire és hogyan használják őket.  

2: A digitális eszközök a munkahelyi gyakorlati tanulási feladatok végrehajtásához 

Cél: A tanulók saját digitális tanuláshoz alkalmazható eszközökkel rendelkezzenek

Ez a második tevékenység a gyakorlati képzéshez kapcsolódó EdTech eszközök meghatározásához kapcsolódóik.

Felhívjuk a figyelemét arra, hogy ez csak akkor valósulhat meg, ha minden érdekelt fél maradéktalanul ismeri és megfelel a saját feladatainak. Indoklásként a vállalati gyakorlati oktató vagy a tanár felelős a szükséges oktatási tartalmak megcsinálásáért, feltöltéséért és frissítéséért az erre a célra kialakított tárhelyeken (például digitális tananyagok, szabadon felhasználható oktatási tartalmak, önálló tanulást lehetővé tevő önellenőrző kérdések, gyakorlati alkalmazási példák stb.). A vállalati tutor vagy a tanulószerződéses gyakorlati képzés oktatója a felelős a (vállalatoknál használt) hiteles dokumentumok biztosításáért, a folyamatban lévő projektek elemeinek keretbe foglalásáért vagy a készségek elsajátításának nyomon követéséért (pl. napló).

A vállalati gyakorlati képzés során is igaz az, hogy megfelelően alkalmazott digitális eszközökkel támogatott tanulás elősegíti a tanulók bevonását és motiválását az önálló munkára. A gyakorlatokhoz és leckékhez való állandó digitális hozzáférés lehetővé teszi, hogy a tanulók megtanulják beosztani az idejüket, tudatosítják, hogy milyen tartalmakat kell elsajátítaniuk, és mindezt a saját tempójukban tehessék meg.

A folyamat alapvetően azonos az előző pontban leírtakkal, azzal a kivétellel, hogy a vállalati gyakorlati képzés esetében az EdTech eszközök alkalmazásával kapcsolatos legnagyobb kihívás az, hogy a vállalati oktatók viszonylag csekély pedagógiai tudással rendelkeznek, különösen igaz ez a digitális pedagógiai ismeretekre. Erre vonatkozóan az iskolának és a gyakorlati képzést biztosító vállalatnak együtt kell működniük abban, hogy a bevont oktatók megfelelő minimális szintű digitális pedagógiai és EdTech alkalmazási ismeretekkel rendelkezzenek. Emellett az intézménynek aktívan támogatni kell a vállalati oktatókat abban, hogy a tanulók számára a vállalatnál tanultak is digitálisan hozzáférhetők legyenek. Így az együttműködés során nem csak az eszközök használatának megtanítására, hanem a digitális gyakorlati oktatási tartalmak kialakítására és minimális LMS rendszer ismeret megtanítására is figyelemmel kell lenni. Természetesen nagy kérdés az, hogy a szakképző intézmény rendelkezik ezzel a tudással, és érdemben tud-e segíteni a vállalati oktatóknak.

Más a helyzet a munkahelyi feladatok elvégzéséhez szükséges vállalati digitális technológia esetében. Ezt a tanulóknak kell megismerni és megtanulni. 

Az iskolának és a gyakorlati képzési helynek közösen kell biztosítani azt, hogy az eszközökhöz és a digitális tartalmakhoz mind otthon, mind a vállalatoknál, azok képzési központjaiban, valamint tantermen belül és kívül is hozzáférhetők legyenek.

Hogyan kezdjük? 

 • Kérdezze meg a tanulókat, hogy milyen alkalmazásokat/eszközöket használnak az iskolában (online órarend stb.). 
 • Gyűjtsék össze és mutassák be, hogy milyen eszközök állnak rendelkezésére a vállalati oktatónak.
 • Közösen válasszák ki a mindkét fél által ismert eszközöket.

A tevékenység várható eredménye: A tanulóknak és a vállalati oktatóknak lesz egy közös minimumon alapuló, mindkét fél által megfelelően használt eszközök listája a munkahelyi tanuláshoz használt digitális eszközökről, és értik, hogy mire és hogyan használják őket.  

3: kollaboratív digitális környezet kialakítása azáltal, hogy az érdekelt feleket (szakképző iskolák, tanulók, vállalatok) ugyanahhoz a platformhoz, LMS rendszerhez rendelik hozzá felhasználóként.

Cél: A tanulók érdemi bevonásának biztosítása a tanulási folyamatba

Ezt a harmadik feladatot célja, hogy optimális tanulási élményt biztosítsunk a tanuló számára, és elősegítsük az ” flow ” érzését. Az első két lépést követően a tanulóknak már lehetőségük van tudatosan alkalmazni a rendelkezésükre álló EdTech eszközöket mind az iskolai, mind a vállalati gyakorlati képzés során.  Tudják, hogy mely eszközök relevánsak – és melyek felelnek meg leginkább az igényeiknek – a saját feladatuk terén. Saját eszköztárat alakítottak ki és hoztak létre, amely az igényeiknek és érdekeiknek megfelelően bővülhetnek. Ez a tanulókból cselekvő személyiséget csinál, ami lehetővé teszi számukra, hogy növeljék digitális tanulási kompetenciájukat és “optimalizálják” a motivációjukat.

A tanulók által kiválasztott digitális eszközök elsajátítása saját szintjükön szakértőivé teszi őket, ami lehetővé teszi, hogy a “felhasználói élményt” a tanulás során is növeljék. A tanulók képessé válnak arra, hogy attraktív és igény szerinti tartalmat készítsenek (gyakornoki jelentés, szakdolgozat vagy tematikus anyagok írása, projekt megvalósítása), amelyet értékelés céljából megoszthatnak tanáraikkal és a vállalaton belüli oktatókkal.

Ha tovább akarunk menni, akkor optimális együttműködés képzelhető el a tanuló, a gyakorlati képző vállalat és tágabb értelemben az üzleti kultúra között. A szakmai gyakorlatos diák digitális eszköztára megkönnyítheti a tanuló kapcsolatát az ágazatában működő vállalatokkal, lehetővé teszi, hogy kapcsolatokat hozzon létre az ágazatába tartozó üzleti partnerekkel olyan témákban, mint a szakmák fejlődése, a szakmai tanulmányi ajánlatok vagy a készségek fejlesztése.

Ezen túlmenően, még ha nem is tárgya ennek a modulnak, a virtuális és kiterjesztett valóság megoldások is részei lehetnek a tanulást elősegítő digitális eszközöknek. Ezek az új technológiák megkönnyítik a szakmai gyakorlatra szánt speciális berendezések technikai kezelését. Egyes megoldások azt is lehetővé teszik, hogy az elméleti ismereteket szórakoztató módon közelítsük meg, vagy új szakmai környezeteket fedezzünk fel.

Hogyan kezdjük? 

 • Bízza rá a tanulóra, hogy az első két lépést követően kiválassza a saját maga számára minden stakeholdernek megfelelő digitális tanulást támogató eszközöket.
 • Vonja be az összes érdekelt felet egy gondolattérkép elkészítésébe, és adjon hozzáférést a platformhoz/az eszköztárhoz, amelyet a tanuló maga hozott létre. A gondolattérkép tartalmazza a tanulási/oktatási tevékenységet, az ehhez kapcsolódó eszközöket (tanulási tevékenységenként) és az eszköz alkalmazásának tanulói/oktatói hasznát.
 • Tartsák folyamatosankarban az ebben szereplő eszközök listáját

A tevékenység várható eredménye: a tanulók a folyamat részévé válnak, elköteleződnek az eszközök használatában és hozzájárulnak saját készségeik és képességeik fejlesztéséhez.

Példa a tanulókkal közösen létrehozott, digitális oktatási eszközökre vonatkozó gondolattérképre.

Une image contenant texte, diagramme, Police, ligne

Description générée automatiquement

Általam használt EdTech eszközök

EdTech eszközök a mindennapi tanuláshoz)

LMS platformok

 • Digitális tartalmak, leckék tananyagok
 • Tudásellenőrzés, beszámolók, tesztek
 • Fórumok, chat-ek, csoport és osztálytársak
 • szabadon használható digitális tananyagok, videók egyéb nem kötelező oktatási tartalmak
 • Projekt menedzsment támogatás, órarend

NetYPareo (CMS)

 • órarend, házi feladataim, jegyek, képzéssel kapcsolatos adminisztratív információk, dokumentumok.

Outlook (levelező rendszer)

 • A tanárokkal, a vállalati oktatóval, osztálytársakkal koordinátorokkal való kapcsolattartáshoz
 • A szakmai és személyes képzési naptáram kezeléséhez

Önálló tanulástámogató applikációk (Kahoot, Padlet, Khán Akadémia, Redmenta, stb.)

Online könyvtárak

 • Tankönyvek, szakmai anyagok
 • Szakfolyóiratok
 • Módszertan anyagok, 

Az általam tanult szakma és iparág fejlődésének nyomon követését támogató eszközök 

Szakmai véleményformálók, vélemény vezérek anyagai, blogok, honlapok, stb.

Iparághoz kapcsolódó anyagok, MOOC képzések, stb.

 • kapcsolódó diplomamunkák doktori szakdolgozatok

Ismert véleményformálók közösségi oldalai

Eszközök az információk létrehozásához, közzétételéhez és szerkesztéséhez

Office 365

Applikációk (pl. Mindview, Genially…)

A vállalati oktatás során használt digitális eszközök/tartalmak

Dedikált iparági platform (pl. Wella Academy a fodrászati vállalkozások számára termékek beszerzéséhez)

Raktárkezelő eszköz

Szakképzett oktató dedikált platformja (pl. Raphael Perrier online tanfolyamai)

 • Virtuális alkalmazások és kiterjesztett valóság

Szakmai karrier-tanácsadást nyújtó dedikált weboldalak (pl. L’Oreal Academy)