Téma 1 – A SELFIE WBL kérdőív által kínált lehetőségek

A SELFIE WBL használatának egyik legfontosabb szempontja az, hogy a kérdőívet az iskola egyedi céljaihoz és követelményeihez igazíthatja. Ennek a testreszabásnak a lényege a SELFIE WBL kérdőívben szereplő állítások és kérdések kiválasztásában rejlik. Ezek az állítások a digitális felkészültség különböző aspektusainak értékelésére szolgálnak, és három kategóriába vannak csoportosítva:

Kötelező megállapítások, kérdések

Ezek minden iskolára egyformán vonatkozó kötelező kérdések, amelyek iskolája digitális felkészültségének kiindulási értékelésére szolgálnak. Széles perspektívát nyújtanak, és elengedhetetlenek a figyelmet igénylő területek azonosításához.

Választható, előre meghatározott megállapítások, kérdések

A választható tételek előre megfogalmazott kérdések, amelyek rugalmasságot biztosítanak a kérdőívnek az iskola sajátos környezetéhez való igazításában. Ön választhatja ki és veheti fel azokat a kérdéseket, amelyek összhangban vannak a digitális átállással kapcsolatos céljaival és célkitűzéseivel. Ez a testreszabás biztosítja, hogy az intézményén belüli egyedi problémáira és lehetőségeire válaszoljon.

Saját megállapítások, kérdések

A kötelező és választható kérdések mellett a SELFIE WBL rendszer lehetővé teszi, hogy akár 10 saját kérdést is hozzáadjon, amelyek az iskola szükségleteihez és célkitűzéseihez igazodnak. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy feltárja a digitális felkészültség azon területeit, amelyek különösen fontosak lehetnek szakképző iskolája számára.

Az iskolavezetőknek szem előtt kell tartaniuk, hogy a SELFIE WBL egy sokoldalú eszköz, amely az iskola konkrét céljainak és kihívásainak megfelelően alakítható, így hatékony eszközzé válik a digitális oktatási stratégia kialakításához és végrehajtásához. A megfelelő állítások és kérdések kiválasztásával azokra a területekre összpontosíthatja erőfeszítéseit, amelyek a legfontosabbak iskolája digitális fejlesztése szempontjából, legyen szó akár a tanulók digitális készségeinek fejlesztéséről, tanárainak továbbképzéséről.

Emellett a SELFIE WBL-t úgy tervezték, hogy valamennyi kulcsfontosságú érdekelt felet bevonja az értékelés (jó esetben a végrehajtás) folyamatába, ideértve a vezetőket, a tanárokat, a tanulókat, a diákokat és a vállalati oktatókat is. Ez az átfogó megközelítés biztosítja, hogy szakképző intézmények digitális stratégiájának a kialakítása és végrehajtása közös erőfeszítés legyen, amelybe mindazok bevonják, akik fontos szerepet játszanak a tanítás/tanulás folyamatában.

A SELFIE WBL alkalmazásával jelentős lépést tesz iskolája digitális felkészültségének fejlesztése felé, és ezáltal jobban felkészíti tanulóit a digitális gazdaságra. Az a lehetőség, hogy a SELFIE WBL kérdőívben a megfelelő állításokat és kérdéseket válassza ki az intézménye sajátos igényeihez igazítva, döntő tényező lesz a digitális stratégia kialakításának sikerében.

A választható állítások kiválasztásakor és az egyéni állítások meghatározásakor a SELFIE WBL kérdőívéhez elengedhetetlen, hogy következetesen átgondolja az intézmény sajátosságait.