5. Intézményi digitális képzés fejlesztési terv bevezetése és megvalósulásának ellenőrzése

Bevezetés

A vezetőknek szóló korábbi modulok során megismerhették: 

1) miért fontos, hogy a felmérés megkezdése előtt felkészítse és kialakítsa a felmérésben részt vevő kollégái, tanárai, tanulói és vállalati oktatói elkötelezettségét. 

2) mikor hasznos saját kérdéseket kidolgozni, és mi a legjobb módja ennek. Láthatott néhány gyakorlati ötletet a felmérés lefolytatásához.

3) megvitattuk a prioritások meghatározásának fontosságát a SELFIE WBL-felmérés eredményeinek értelmezésében és a szakképző iskolában a digitális tanítás/tanulás javítására irányuló stratégiai célkitűzések meghatározásában.

4) Végül gyakorlati ismereteket szerezhetett a SELFIE-alapú digitális fejlesztési cselekvési terv (DAP) kidolgozásához, amely összhangban van iskolája stratégiájával. 

A következőkben azt szeretnénk bemutatni, hogyan lehet az Ön által kidolgozott intézményi DAP-ot (digitális tanulás/tanításfejlesztési cselekvési terv) megvalósítani és a gyakorlatba ültetni. 

Iskolája Digitális Fejlesztési Akciótervének megvalósítását a változás és a szervezetfejlesztés folyamataként értelmezzük, ahol a változás (többek között) a résztvevők tudásának és kompetenciáinak fejlesztését, új eszközök és tanítási/tanulási módszerek elsajátítását és alkalmazását, az együttműködés, a tudás- és tapasztalatmegosztás új modelljeinek bevezetését és alkalmazását, valamint a szervezeti értékek fejlesztését jelenti. 

Ebben a modulban a következő három témára összpontosítunk:

 1. Hogyan értékelhetjük, hogy az iskola készen áll-e a tervezett fejlesztések és változások végrehajtására, és mit kell figyelembe vennünk, amikor az intézményt felkészítjük a változásra? Hogyan azonosíthatjuk, értelmezhetjük és használhatjuk a változás hajtóerőit, és hogyan csökkenthetjük a változás fékező erőit a változás megvalósításának folyamatában?
 2. Hogyan készüljünk fel a tanárok és oktatók részéről érkező természetes ellenállásra a változással szemben, hogyan azonosítsuk és kategorizáljuk azokat, és hogyan kezeljük és/vagy győzzük le őket? 
 3. Végül, miként lehet a változást úgy megszilárdítani, hogy az az iskola szervezeti kultúrájának részévé váljon, annak érdekében, hogy az idő múlásával a dolgok ne térjenek vissza a régi kerékvágásba? Milyen eszközök állnak az iskolavezetők és menedzserek rendelkezésére? 

Eredmények

Ennek a modulnak az elolvasása után Ön képes lesz:

 • megérteni és azonosítani a digitális tanulás és tanítás fejlesztésének mozgatórugóit a szakképző iskolákban
 • megérteni és azonosítani a tanárok, oktatók és tanulók által az intézményi digitális cselekvési terv végrehajtásával szemben tanúsított ellenállás fő okait
 • csökkenteni és leküzdeni ezt az ellenállást
 • irányítani a változási folyamatot, és nyomon követni annak megvalósulását és integrálódását az iskolája szervezeti kultúrájába.

4. SELFIE-alapú intézményi digitális oktatás fejlesztési akciótervének kidolgozása

BEVEZETŐ

Most már készen áll intézményi digitális oktatás fejlesztési akciótervének (DAP) kidolgozására és végrehajtására, a SELFIE WBL-jelentés adatai alapján elvégzett korábbi elemzésnek, valamint a szakképző iskolája számára az előző modulban bemutatottak szerint meghatározott prioritásoknak és céloknak megfelelően.

Az így kialakított digitális tanítási/tanulási akciótervet be kell illeszteni a szakképző iskola teljes stratégiájába és értékrendjébe. 

Célok, eredmények

Ennek a modulnak az elolvasása után Ön képes lesz: 

 • növeli az összes érdekelt fél szerepvállalását;
 • a fejlesztési terv megvalósításához szükséges tevekénységeket meghatározni;
 • a cselekvési terv finomhangolására és a megfelelő értékelési eszközök meghatározására;
 • a szakképző iskola prioritásait és céljait egy teljes mértékben kidolgozott, konkrét intézkedéseket tartalmazó digitális cselekvési tervvé alakítani.

3. A SELFIE WBL ÖNÉRTÉKELÉS EREDMÉNYEINEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS PRIORIZÁLÁSA            

BEVEZETŐ

          Ez a modul a SELFIE WBL önértékelés eredményeként kapott jelentéstől a prioritások és az akció terv céljainak meghatározásáig vezető utat írja le. Három részből áll (eredmények áttekintése; elemek kiválasztása; prioritások meghatározása). A modul legfontosabb célja az iskolavezetők, tanárok, vállalati oktatók és tanulók különböző nézőpontjainak megértése, valamint az iskola erősségeinek és gyengeségeinek értékelése a jelentés alapján. Továbbá, hogy szisztematikusan tudja meghatározni az iskola digitális tanítási/tanulási stratégiáját megvalósító akció terv céljait

Célok, eredmények

Ennek a modulnak az elolvasása után Ön képes lesz:

 • Értelmezni a SELFIE WBL önértékelés eredményeként létrejött iskolai jelentés és annak összetevőit, valamint megérteni az iskolavezetők, tanárok, vállalati oktatók és tanulók nézőpontját a jelentés megállapításaival kapcsolatban.
 • Elemzi és értelmezi a SELFIE WBL önértékelés eredményeként létrejött iskolai jelentés adatait, azonosítani az iskolavezetők, a tanárok és a tanulók nézőpontjai közötti konvergencia és divergencia területeit, és értékelni az azonosított konvergenciák és divergenciák jelentőségét és következményeit az iskolai fejlődésre és a tanulók tanulási eredményeire nézve.
 • A jelentés megállapításai és a kapcsolódó adatok alapján értékelni az iskola erősségeit és gyengeségeit, és a jelentés megállapításait, az iskola prioritásait és az érdekelt felek szempontjait figyelembe véve szisztematikus megközelítést alkalmazni az iskola céljainak meghatározásához.
 • Konkrét, mérhető, megvalósítható, releváns és időhöz kötött (SMART) célokat megfogalmazni, amelyek összhangban vannak az iskolai közösség azonosított igényeivel és törekvéseivel.

2. A SELFIE-WBL önértékelés folyamata     

Bevezető

Az önértékelés előkészítése és lebonyolítása döntő fontosságú, mivel ez a kulcsa az összes értékes megállapítás felszínre hozásának és a jövőbeli lépések kialakításának. Ez a modul az Ön útmutatója az önértékelés végrehajtásához. Információkat nyújt a kulcsfontosságú lépésről, a konkrét kérdések kidolgozásáról, biztosítva, hogy az tökéletesen illeszkedjen a program céljaihoz és a kívánt eredményekhez. A modul ezen túlmenően az önértékelési folyamat zökkenőmentes lefolytatásához szükséges tippekkel és gyakorlati tanácsokkal is ellátja Önt.

Célok, eredmények

Ennek a modulnak az elolvasása után Ön képes lesz:

 • azonosítani a SELFIE WBL kérdőív három legfontosabb kérdés csoportját, a kötelező, a választható és az egyéni kérdéseket; 
 • kiválasztani a SELFIE WBL kérdőíven belül a választható kategóriából a megfelelő kérdéseket, amelyek illeszkednek a szakképző iskola digitális stratégiai céljaihoz;
 • azonosítani az intézményre szabott és a választható kérdések előnyeit és hátrányait; 
 • a SELFIE WBL kérdőív segítségével gyűjtött adatok elemzése alapján a fejlesztendő területek azonosítására;
 • felhasználni a hivatalos SELFIE WBL-kiadványokat, támogató anyagokat, hogy naprakész maradjon a digitális stratégiáival kialakításával és végrehajtásával kapcsolatban.

A modul elvégzését követően rendelkezni fog a szükséges ismeretekkel ahhoz, hogy hatékonyan végrehajtsák az Ön intézményében a SELFIE for Work-Based Learning önértékelést.

1.  A SELFIE WBL önértékelési rendszer kialakítása és elindítása

BEVEZETŐ

A SELFIE WBL A SELFIE a munkaalapú tanuláshoz (WBL) egy ingyenes online eszköz a szakképzésben részt vevő iskolák és a vállalatok számára. Az eszköz támogatja őket abban, hogy teljes mértékben kiaknázzák a digitális technológiákat a tanítás, a tanulás és a képzés terén. A SELFIE WBL segíti az iskolákat és a vállalatokat abban, hogy megfeleljenek a digitális kor kívánalmainak, ily módon elősegíti a digitális átállást, amely az Európai Bizottság egyik kulcsfontosságú szakpolitikai prioritása. A SELFIE WBL önértékelés úgy lett kialakítva, hogy abban a szakképzésben érintett mind a négy csoportja részt vegyen: az iskola igazgatója és vezetői, a tanárok, a tanulók és a vállalati oktatók (a SELFIE WBL eszközről bővebben a További forrásokban olvashat).

Ez a modul az iskolai SELFIE WBL önértékelés előkészítő szakaszát írja le. Ez magában foglalja az információgyűjtést, a munka alapú tanulásban érdekelt felek tájékoztatását és aktív bevonását és az elkötelezettségük kialakítását és fenntartását.

Célok, eredmények

Ennek a modulnak az elolvasása után Ön képes lesz:

 • Azonosítani a SELFIE WBL önértékelés lebonyolításának az iskolában felmerülő okait.
 • Azonosítani a SELFIE WBL önértékelés intézményi, oktatói és tanulói előnyeit.
 • Értelmezni a SELFIE önértékelésben aktívan részt vevő tanárokkal és vállalati oktatókkal való elkötelezettség erősítő megbeszélések készítésének szükségességét