3. A SELFIE WBL ÖNÉRTÉKELÉS EREDMÉNYEINEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS PRIORIZÁLÁSA            

BEVEZETŐ

          Ez a modul a SELFIE WBL önértékelés eredményeként kapott jelentéstől a prioritások és az akció terv céljainak meghatározásáig vezető utat írja le. Három részből áll (eredmények áttekintése; elemek kiválasztása; prioritások meghatározása). A modul legfontosabb célja az iskolavezetők, tanárok, vállalati oktatók és tanulók különböző nézőpontjainak megértése, valamint az iskola erősségeinek és gyengeségeinek értékelése a jelentés alapján. Továbbá, hogy szisztematikusan tudja meghatározni az iskola digitális tanítási/tanulási stratégiáját megvalósító akció terv céljait

Célok, eredmények

Ennek a modulnak az elolvasása után Ön képes lesz:

  • Értelmezni a SELFIE WBL önértékelés eredményeként létrejött iskolai jelentés és annak összetevőit, valamint megérteni az iskolavezetők, tanárok, vállalati oktatók és tanulók nézőpontját a jelentés megállapításaival kapcsolatban.
  • Elemzi és értelmezi a SELFIE WBL önértékelés eredményeként létrejött iskolai jelentés adatait, azonosítani az iskolavezetők, a tanárok és a tanulók nézőpontjai közötti konvergencia és divergencia területeit, és értékelni az azonosított konvergenciák és divergenciák jelentőségét és következményeit az iskolai fejlődésre és a tanulók tanulási eredményeire nézve.
  • A jelentés megállapításai és a kapcsolódó adatok alapján értékelni az iskola erősségeit és gyengeségeit, és a jelentés megállapításait, az iskola prioritásait és az érdekelt felek szempontjait figyelembe véve szisztematikus megközelítést alkalmazni az iskola céljainak meghatározásához.
  • Konkrét, mérhető, megvalósítható, releváns és időhöz kötött (SMART) célokat megfogalmazni, amelyek összhangban vannak az iskolai közösség azonosított igényeivel és törekvéseivel.