Az iskolája SELFIE-alapú digitális cselekvési tervének megismerése

Bevezetés

Az olyan stratégiailag fontos változtatások esetében, mint amilyen az intézményi digitális eszközökkel támogatott tanítás/tanulás intézményi fejlesztésének akció tervének bevezetésének egyik legfontosabb sikertényezője az, hogy a változtatás résztvevői, stakeholderei értsék a változtatás okait, mozgató erőit, előnyeit, a jelenlegi (változtatás nélküli) helyzet hátrányait, tisztába legyenek azzal, hogy az iskola mely területeit fogja érinteni intézményi, csoport egyéni szinten, illetve hogy személy szerint őket hogyan fogja érinteni (konkrétan milyen előnyökkel és hátrányokkal, többlet munkával, többlet erőfeszítéssel, a megszokottól való eltéréssel, új dolgok megtanulásával, a tanulók tanulási motivációójának növekedésével, a munkájuk sikerességének mérhető javulásával, stb. jár.) 

Éppen ezért ebben a modulban szeretnénk bemutatni és érthetőbbé tenni a SELFIE-alapú digitális cselekvési tervet (DAP) a tanárok számára. A modul a következő négy témakörre összpontosít:

 1. A stratégia és a változás megértése:

az iskola tanárainak motivációja a tanítási és tanulási kultúra, a tanítás és tanulás módjának fejlesztésére;

milyen előnyei és kihívásai vannak a digitális eszközökkel támogatott tanítás és tanulás bevezetésének, 

mire irányul a változás.

 1. Miért pont a SELFIE?  – ennek során röviden be kívánjuk mutatni a SELFIE intézményi önértékelési rendszert, amellyel az intézmény digitális oktatási felkészültségéről kapunk reális és mérhető objektív képet. Ennek során röviden megismertetjük a rendszer elemeit, előnyeit.
 2. hogyan olvassuk és értelmezzük a felmérés eredményeit
 3. végül, mi fog történni a digitális tanítás és tanulás fejlesztésére irányuló intézményi cselekvési terv végrehajtása során. 

Célok, eredmények

Ennek a modulnak az elolvasása után Ön képes lesz:

 • megérteni az intézményi digitális cselekvési terv mögött álló elemzések jelentését, és ezáltal az elemzés alapján kidolgozott intézményi stratégiát.
 • megérteni és azonosítani az intézményi digitális tanulási és tanítási stratégia hajtóerőit/előnyeit, és értelmezni ezeket a hajtóerőket és előnyöket saját, valamint egyéni – beleértve a tanulókat és a duális partneroktatókat – és intézményi szinten.
 • azonosítani a SELFIE WBL önértékelési rendszer nyolc területét, és megérteni azok kölcsönös függőségét.
 • értelmezze a SELFIE WBL-jelentés eredményeit, és ezek alapján aktívan részt vegyen a stratégia közös kidolgozásának folyamatában.

Online, blended és hibrid oktatás

BEVEZETŐ

Az online tanítás a modern oktatás nélkülözhetetlen részévé vált, és az oktatási tartalmak digitális platformokon és az interneten keresztül történő hozzáférésének gyakorlatára utal. Az, hogy melyik alkalmazási területet alkalmazzák, az iskola digitális oktatási stratégiájától, a tanárok és tanulók számára rendelkezésre álló technikai digitális erőforrásoktól, a tanárok és tanulók digitális tanulási/tanítási készségeitől és tudásától, a tanárok felkészültségétől, valamit a tanárok arra irányuló hozzáállásától és szándékától függ, hogy új módszereket vezessenek be a tanulók tudásának és kompetenciáinak fejlesztésére és értékelésére. A digitális eszközökkel támogatott tanításnak és tanulásnak számos különböző formája létezik, melyek közül ebben a modulban az online, a blended és a hibrid tanulást ismertetjük.

Célok, eredmények

Ennek a modulnak az elolvasása után Ön képes lesz: 

● megkülönböztetni a három különböző módszert;

● eldönteni, hogy a tantárgynak, az osztály összetételének és az adott helyzetnek megfelelően melyik módszer az optimális az oktatáshoz;

● kiválasztani a három módszer közül azt, amelyik megfelelő ahhoz, hogy a különböző készségekkel és igényekkel rendelkező tanulókat bevonja a tanulásba;

● a módszerek tudatos kiválasztásával külsős (fizikailag jelen nem lévő) szakmai oktatókat bevonni a tanítási folyamatba.

Hogyan motiválhatja a tanulókat a digitális eszközök tanulási célú használatára?

Bevezetés

A modul célja, hogy a tanulók számára pontos és teljes képet adjon a digitális eszközök jelentette előnyökről.

Célok, eredmények

Ennek a modulnak az elolvasása után Ön képes lesz:

 • elmagyarázni a digitális eszközök használatának előnyeit a tanulásban.
 • megérteni a motiváció szerepét a tanulásban, és hogyan kapcsolódik a digitális eszközök használatához. 
 • Elemezni azokat a tényezőket, amelyek akadályozhatják a tanulók motivációját, különösen a technológia használatával kapcsolatban. .

EdTech a tanteremben #DigitalApps #DigitalTools

BEVEZETŐ

Az oktatási technológia vagy EdTech magában foglalja a digitális technológiai eszközök osztálytermi használatát a tanítás és a tanulás élményének fokozása érdekében. Számos eszközt foglal magában, többek között számítógépeket, táblagépeket, interaktív táblákat, oktatási célú szoftvereket és online tananyagokat Az EdTech mind a tanulók, mind a tanárok számára jelentős előnyökkel jár, mivel elősegíti a tanulás iránti elköteleződés, a motiváció erősítését, és támogatja a tanulás személyre szabhatóságát.

Miközben az EdTech támogatja a tanulók tanulását, a tanárokat is segíti az olyan adminisztratív feladatokban, mint az osztályozás és az óratervezés, valamint megkönnyíti a tanulókkal és a szülőkkel való kommunikációt. Hatékonysága azonban az oktatásba való átgondolt integráción múlik, kiegészítve és összehangolva más oktatási módszerekkel.

A későbbiekben talál egy gondolattérképet, amelyen rendszerbe helyezzük az oktatásban (tantermi és otthoni tanulás során) használható oktatástechnológiai eszközöket. Tekintettel arra, hogy ez a területe az oktatási eszközöknek és a kapcsolódó pedagógiai gyakorlat napról napra fejlődik, csak a logikáját ismerje meg az EdTech eszközök rendszerezésének. Ebben a gondolattérképben áttekintést adunk a különböző EdTech-eszközökről, úgymint virtuális szimulációk, online tanfolyamok, kiterjesztett valóság (AR) és virtuális valóság (VR), Learning Management Systems (LMS), videó oktatóprogramok és gamifikációt támogató eszközök. Mindegyik eszköz egyedi pedagógiai célokat szolgál, a gyakorlati szakmai képzéstől kezdve a rugalmas online kurzusokig.

A jó gyakorlat példái bemutatják, hogy a gamifikáció hogyan javíthatja a szakmai oktatást. Az olyan platformok, mint a Classcraft, a Kahoot! és a breakoutEDU segítségével a tanulók a grafikai tervezés alapelveihez kapcsolódó tevékenységekben vesznek részt. Ez a gyakorlat fejleszti a pedagógiai ismereteket, növeli a digitális kompetenciákat, hatékonyabbá teszi az óratervezést, lehetővé teszi a differenciált oktatást, támogatja a tudásértékelést és az adatelemzést, fokozza a tanulók elkötelezettségét, valamint ösztönzi az együttműködést és a szakmai fejlődést.

Célok, eredmények

Ennek a modulnak az elolvasása után Ön képes lesz:

 • megérteni, hogy az EdTech eszközök miként fejlesztik a digitális pedagógiai készségeket és az órák hatékonyabb megtartását.
 • azonosítani a saját digitális kompetenciáinak fejlesztési irányát.
 • értelmezni, hogy az EdTech eszközök miként tudnak a differenciáláshoz hozzájárulni.

Hozzon létre magával ragadó tartalmat a H5P eszközzel

BEVEZETŐ

Ebben a modulban egy olyan gyakorlati eszközt ismerhet meg, amely a tanulók tanulási kedvének, a tanultak megértésének és elsajátításának megerősítésére, valamint a tanulók fejlődésének egységes értékelésére szolgál. Ez az eszköz a H5P.

A H5P egy hatékony eszköz, amely lehetővé teszi, hogy interaktív és élményszerű tanulást lehetővé tevő digitális oktatási tartalmakat hozzon létre a tanulók számára, fokozva a tanulási élményt, ösztönözve aktív részvételüket. Ebben a modulban a H5P platformon elérhető olyan tartalomtípusok és alkalmazások kerülnek bemutatásra, amelyeket hatékonyan használhat a tanítás során.

Célok, eredmények

Ennek a modulnak az elolvasása után Ön képes lesz:

 • azonosítani azokat a H5P eszközöket, amik alkalmasak a tananyag tanulók igényeinek megfelelő interaktivitás kialakítására.
 • azonosítani és értelmezni a H5P eszközök által adott oktatái előnyöket.