Az iskolája SELFIE-alapú digitális cselekvési tervének megismerése

Bevezetés

Az olyan stratégiailag fontos változtatások esetében, mint amilyen az intézményi digitális eszközökkel támogatott tanítás/tanulás intézményi fejlesztésének akció tervének bevezetésének egyik legfontosabb sikertényezője az, hogy a változtatás résztvevői, stakeholderei értsék a változtatás okait, mozgató erőit, előnyeit, a jelenlegi (változtatás nélküli) helyzet hátrányait, tisztába legyenek azzal, hogy az iskola mely területeit fogja érinteni intézményi, csoport egyéni szinten, illetve hogy személy szerint őket hogyan fogja érinteni (konkrétan milyen előnyökkel és hátrányokkal, többlet munkával, többlet erőfeszítéssel, a megszokottól való eltéréssel, új dolgok megtanulásával, a tanulók tanulási motivációójának növekedésével, a munkájuk sikerességének mérhető javulásával, stb. jár.) 

Éppen ezért ebben a modulban szeretnénk bemutatni és érthetőbbé tenni a SELFIE-alapú digitális cselekvési tervet (DAP) a tanárok számára. A modul a következő négy témakörre összpontosít:

  1. A stratégia és a változás megértése:

az iskola tanárainak motivációja a tanítási és tanulási kultúra, a tanítás és tanulás módjának fejlesztésére;

milyen előnyei és kihívásai vannak a digitális eszközökkel támogatott tanítás és tanulás bevezetésének, 

mire irányul a változás.

  1. Miért pont a SELFIE?  – ennek során röviden be kívánjuk mutatni a SELFIE intézményi önértékelési rendszert, amellyel az intézmény digitális oktatási felkészültségéről kapunk reális és mérhető objektív képet. Ennek során röviden megismertetjük a rendszer elemeit, előnyeit.
  2. hogyan olvassuk és értelmezzük a felmérés eredményeit
  3. végül, mi fog történni a digitális tanítás és tanulás fejlesztésére irányuló intézményi cselekvési terv végrehajtása során. 

Célok, eredmények

Ennek a modulnak az elolvasása után Ön képes lesz:

  • megérteni az intézményi digitális cselekvési terv mögött álló elemzések jelentését, és ezáltal az elemzés alapján kidolgozott intézményi stratégiát.
  • megérteni és azonosítani az intézményi digitális tanulási és tanítási stratégia hajtóerőit/előnyeit, és értelmezni ezeket a hajtóerőket és előnyöket saját, valamint egyéni – beleértve a tanulókat és a duális partneroktatókat – és intézményi szinten.
  • azonosítani a SELFIE WBL önértékelési rendszer nyolc területét, és megérteni azok kölcsönös függőségét.
  • értelmezze a SELFIE WBL-jelentés eredményeit, és ezek alapján aktívan részt vegyen a stratégia közös kidolgozásának folyamatában.