4. Oblikovanje digitalnega akcijskega načrta, ki temelji na SELFIE WBL

UVOD

Sedaj ste pripravljeni razviti in izvajati svoj digitalni akcijski načrt (DAN) v skladu s prejšnjo analizo, ki ste jo opravili na podlagi svojega poročila SELFIE WBL, ter glede na prednostne naloge in cilje, ki ste jih postavili za svojo šolo poklicnega in strokovnega izobraževanja v prejšnjih modulih.

Vaš digitalni akcijski načrt bo strateško orodje, ki mora biti vključeno v celotno strategijo in vrednote vaše šole za poklicno in strokovno izobraževanje ter v skladu z njimi.

UČNI IZIDI

V tem modulu boste:

  • izboljšati vključenost vseh vaših deležnikov;
  • natančno opisali svoje dejavnosti;
  • natančno prilagodili svoj načrt in nastavili ustrezna sredstva vrednotenja;
  • spremenili prioritete in cilje svoje šole za poklicno in strokovno izobraževanje v popolnoma izdelan digitalni akcijski načrt s konkretnimi ukrepi, z drugimi besedami, premaknili se boste od teorije k praksi.