PREBERI

Preden se potopitev v gradivo sta tu dva predpogoja:

  • Prepričajte se, da je bila strategija vaše šole odobrena in jasna za vse deležnike vaše šole za poklicno in strokovno izobraževanje (prejšnji modul). Temeljiti mora na prioritetah, opredeljenih v vašem poročilu SELFIE WBL, in mora opisovati cilje vaše šole. Vaš DAN bo integriran v šolsko strategijo in v skladu z njo.

Kako? Lahko organizirate sestanek s svojim upravnim odborom ali vodstvenimi delavci, da bi jih spomnili ali obvestili o prioritetah in ciljih, ki so bili določeni v prejšnjem koraku (Modul 3). Pomembno je, da imate na krovu celotno vodstvo, saj ti elementi predstavljajo temelje vašega DAN. Vzemite si toliko časa, kot je potrebno, na koncu bi morali vsi imeti jasno vizijo, kaj želi vaša šola doseči z digitalnim akcijskim načrtom (DAN).

  • Če tega niste storili že v prejšnjem koraku, zberite projektno skupino DAN, ki bo odgovorna za oblikovanje, spremljanje in vrednotenje vašega digitalnega akcijskega načrta. Njeni člani bi morali imeti komplementarne veščine in njihovo strokovno znanje bo ključnega pomena za vse nadaljnje korake.

Kako? Oglejte si poudarek na projektni skupini DAN v dodatnem viru št. 1.