ZAKLJUČEK – Naslednji koraki

Zdaj, ko ste sledili temu modulu, bi morali imeti konkretne zamisli o ukrepih, ki jih je treba izvesti, strukturirane v digitalni akcijski načrt, da bi dosegli prioritete in cilje vaše šole za poklicno in strokovno izobraževanje. Ukrepi v vašem DAN so podrobni in razviti v skladu z natančnimi parametri.

Pri prehodu na fazo izvajanja vašega DAN bo zelo pomembno oceniti njegov napredek. V naslednjem modulu boste videli, kako:

  • Spremljati proces z vmesnimi pregledi po vsakem koraku: usklajujte aktivnosti, zagotovite, da so različne faze projekta pravočasno zaključene in da člani ekipe učinkovito sodelujejo.
  • Oceniti učinkovitost in vpliv svojega DAN: redno ocenjujte doseženi napredek in po potrebi čim prej prilagodite akcijski načrt, zlasti z upoštevanjem povratnih informacij za izboljšanje postopka ali usmeritev, ki ste jih sprejeli.