EdTech v učilnici

#DigitalneAplikacije #DigitalnaOrodja

UVOD

Izobraževalna tehnologija ali EdTech vključuje uporabo tehnoloških orodij v učilnici za izboljšanje izkušenj poučevanja in učenja. Zajema vrsto virov, vključno z računalniki, tabličnimi računalniki, interaktivnimi tablami, izobraževalno programsko opremo in spletnimi gradivi. EdTech ponuja koristi tako učečim se kot učiteljem/predavateljem, saj spodbuja zavzetost, motivacijo in prilagojene učne izkušnje.

Medtem ko EdTech podpira učenje učečih se, učiteljem/predavateljem pomaga tudi pri administrativnih nalogah, kot so ocenjevanje in načrtovanje učnih ur, ter olajša komunikacijo z učečimi se in starši. Vendar pa njegova učinkovitost temelji na premišljenem vključevanju v učni načrt, ki dopolnjuje druge metode poučevanja.

Miselni vzorec ponuja pregled različnih orodij EdTech, kot so virtualne simulacije, spletna usposabljanja, razširjena resničnost (AR) in virtualna resničnost (VR), sistemi za upravljanje učenja (LMS), video vadnice in igrifikacija. Vsako orodje ima svoj namen, od praktičnega poklicnega in strokovnega izobraževanja do prilagodljivih spletnih usposabljanj in poglobljenih učnih izkušenj.

Primeri dobre prakse ponazarjajo, kako lahko igrifikacija izboljša poklicno in strokovno učenje. Z uporabo platform, kot so Classcraft, Kahoot! in breakoutEDU, se učeči se ukvarjajo z dejavnostmi, povezanimi z načeli grafičnega oblikovanja, pridobivanjem točk in izravnavanjem za pridobljene izkušnje. Ta pristop krepi pedagoške spretnosti, povečuje tehnološko usposobljenost, izboljšuje načrtovanje pouka, omogoča diferencirano poučevanje, podpira ocenjevanje in analizo podatkov, povečuje zavzetost učečih se ter spodbuja sodelovanje ter poklicno in strokovno rast.

UČNI IZIDI

V tem modulu boste:

  • izboljšali pedagoške spretnosti in načrtovanje pouka.
  • povečali tehnološko usposobljenost, kar prispeva k sodelovanju in strokovni rasti.
  • ocenili in analizirali podatke.
  • razlikovali navodila ter izboljšali zavzetost in motivacijo učečih se.