Tema 1: Splošna vizija

EdTech ali izobraževalna tehnologija se nanaša na uporabo tehnologije v učilnici za podporo poučevanju in učenju. To lahko vključuje najrazličnejša orodja, kot so računalniki, tablični računalniki, interaktivne table, izobraževalno programsko opremo in spletne vire.

EdTech v učilnici je v zadnjih letih postal vse bolj priljubljen, saj lahko učečim se in učiteljem/predavateljem prinese številne koristi. Tehnologija lahko na primer učečim se pomaga, da ostanejo zavzeti in motivirani z zagotavljanjem interaktivnih in večpredstavnostnih vsebin. Zagotovi lahko tudi posamezniku prilagojene učne izkušnje, prilagojene potrebam in sposobnostim posameznih učečih se.

Poleg podpore učenju učečih se EdTech lahko uporabljate tudi za pomoč učiteljem/predavateljem pri racionalizaciji administrativnih nalog, kot sta ocenjevanje in načrtovanje učnih ur, ter za lažjo komunikacijo z učečimi se in starši.

Pomembno pa je omeniti, da EdTech ni zdravilo za vse izobraževalne izzive. Njegova učinkovitost je odvisna od tega, kako se uporablja in vključuje v učni načrt, zato ga je potrebno uporabljati v povezavi z drugimi učnimi metodami in strategijami.

EdTech ima potencial za preoblikovanje učilnice in izboljšanje učenja učečih se, vendar ga je treba izvajati premišljeno in z jasnim razumevanjem njegovih prednosti in omejitev.

V naslednjem miselnem vzorcu si lahko ogledate pregled orodij EdTech. Ni mogoče zagotoviti, da je ta pregled vedno izčrpen in popoln. Kljub temu bi moral miselni vzorec pomagati pri pregledu razpoložljivih možnosti: