Tema 2: Posebne zanimivosti teh orodij in značilnosti

VIRTUALNE SIMULACIJE

Virtualne simulacije lahko zagotovijo praktične učne izkušnje, ki jih je težko izvesti v tradicionalni učilnici. Na primer, virtualne simulacije se lahko uporabijo za usposabljanje učečih se na področjih, kot so popravila avtomobilov, varjenje ali medicinski postopki.

SPLETNA USPOSABLJANJA

Spletna usposabljanja se lahko uporabijo, da se učečim se zagotovi dostop do poklicnega in strokovnega izobraževanja na fleksibilen in priročen način. Številne organizacije za poklicno in strokovno izobraževanje ter višje in visoke šole ponujajo spletna izobraževanja in certifikate na področjih, kot so IT, zdravstvo in kvalificirane obrti.

RAZŠIRJENA RESNIČNOST (AR) IN VIRTUALNA RESNIČNOST (VR)

AR in VR se lahko uporabita za ustvarjanje poglobljenih učnih izkušenj, ki učečim se omogočajo urjenje poklicnih in strokovnih spretnosti v varnem in nadzorovanem okolju. Na primer, VR se lahko uporablja za simulacijo situacij z visokim tveganjem na področjih, kot sta gašenje požarov in prva pomoč.

SISTEMI ZA UPRAVLJANJE UČENJA (LMS)

LMS se lahko uporablja za zagotavljanje gradiva za poklicno in strokovno izobraževanje in spremljanje napredka učečih se. Platforme LMS učiteljem/predavateljem omogočajo ustvarjanje in upravljanje spletnih izobraževanj, dodeljevanje domačih nalog in kvizov ter sledenje zavzetosti in uspešnosti učečih se.

VIDEO VADNICE

Video vadnice se lahko uporabljajo za zagotavljanje navodil po korakih za poklicne in strokovne naloge in postopke. Na primer, YouTube kanali, namenjeni popravilom ali sestavi avtomobilov, lahko učečim se omogočijo dostop do strokovnih navodil in napotkov.

IGRIFIKACIJA

Igrifikacijo lahko uporabite za bolj privlačno in interaktivno poklicno in strokovno učenje. Spletne igre in simulacije se lahko na primer uporabijo za poučevanje učečih se o finančni pismenosti, podjetništvu ali vodenju projektov.