DOBRE PRAKSE

To je lahko učna ura na poklicni in strokovni šoli na določeno temo (grafično oblikovanje). Namen pristopa k učni uri je pokazati, kako se lahko orodja EdTecha (Igrifikacija) uporabljajo in dobro kombinirajo pri učni uri. Morda lahko naredite nekaj podobnega pri svojih učnih urah.

Tema: Uvod v grafično oblikovanje

Cilj: Učeči se bodo sposobni prepoznati in razložiti osnovna načela grafičnega oblikovanja.

  • Učeči se bodo ustvarili svoje like iz učilnice in se pridružili učilnici.
  • Učitelj bo predstavil temo grafičnega oblikovanja in podal kratek pregled osnovnih načel.
  • Učeči se bodo dokončali Kahoot! kviz za oceno njihovega razumevanja načel grafičnega oblikovanja.
  • Učeči se bodo delali v parih, da bi izpolnili izziv breakoutEDU, ki od njih zahteva, da uporabijo načela grafičnega oblikovanja za ustvarjanje plakata, ki promovira izmišljeni izdelek.
  • Učeči se bodo razredu predstavili svoje plakate in prejeli povratne informacije od svojih součečih se in učitelja/predavatelja.
  • Učeči se, ki so uspešno zaključili Kahoot! kviz in izziv breakoutEDU si bodo prislužili točke izkušenj in nadgradili svoje like iz učilnice.
  • Učitelj bo uporabil analitiko Classcraft za spremljanje napredka učečih se in po potrebi zagotovil ciljno usmerjene povratne informacije.