DOBRE PRAKTYKI

Może być to lekcja w szkole zawodowej na konkretny temat (projektowanie graficzne). Lekcji ma na celu pokazać, jak narzędzia EdTech (grywalizacja) można skuteczne wykorzystać i połączyć podczas lekcji. Może uda Ci się zrobić coś podobnego na swoich lekcjach.

Temat 1: Wprowadzenie do projektowania graficznego

Cel: Uczestnicy zajęć nauczą się i zrozumieją podstawowe zasady projektowania graficznego.

  • Uczniowie tworzą swoje postacie Classcraft i dołączają do zajęć.
  • Prowadzący wprowadza uczniów w temat projektowania graficznego i przedstawia krótki przegląd podstawowych zasad.
  • Uczniowie wykonują quiz Kahoot! sprawdzający znajomość zasad projektowania graficznego.
  • Uczniowie pracują w parach, aby ukończyć wyzwanie breakoutEDU, które wymaga od nich wykorzystania zasad projektowania graficznego do stworzenia plakatu promującego fikcyjny produkt.
  • Uczniowie prezentują swoje plakaty klasie i otrzymają informację zwrotną od kolegów z klasy i nauczyciela.
  • Uczniowie, którzy pomyślnie ukończyli quiz Kahoot! i wyzwanie breakoutEDU otrzymują punkty doświadczenia, a ich postacie Classcraft awansują.
  • Nauczyciel korzysta z analiz Classcraft, aby monitorować postępy uczniów i w razie potrzeby przekazywać ukierunkowane informacje zwrotne.