WYKONAJ

Spośród dwóch przedstawionych poniżej narzędzi wybierz narzędzie, które Cię najbardziej interesuje i zapoznaj się z informacjami oraz instrukcjami. Następnie skorzystaj z tego narzędzia i zapoznaj się z nim. 

Oto dwa narzędzia, które można wykorzystać w kształceniu zawodowym w celu wprowadzenia grywalizacji. Wybierz jedno z nich i postępuj zgodnie z instrukcjami.

  1. Kahoot

Kahoot to platforma edukacyjna oparta na grach, która umożliwia nauczycielom tworzenie interaktywnych quizów, ankiet i dyskusji. Oto krótka instrukcja krok po kroku dla nauczyciela, który chce po raz pierwszy skorzystać z Kahoota (więcej informacji znajduje się w materiałach wideo poniżej):

1.      Utwórz konto w serwisie Kahoot.

2.   Utwórz quiz, ankietę lub dyskusję Kahoot.

3.   Dostosuj swojego Kahoota za pomocą obrazów, filmów i motywów.

4.   Uruchom Kahoota w swojej klasie, wprowadzając numer PIN.

5.   Monitoruj postępy uczniów w czasie rzeczywistym za pomocą panelu Kahoot.

6.   Przejrzyj wyniki uczniów w Kahoot, aby ocenić ich poziom zrozumienia materiału.

7.      Wykorzystuj i udostępniaj swoje ćwiczenia Kahoot innym nauczycielom i uczniom.

Teraz, obejrzyj kilka przykładów wykorzystania Kahoota:

PRZYKŁAD UŻYCIA KAHOOTA DO NAUKI O “NARZĘDZIACH MECHANIKA”

KRÓTKIE WIDEO PKAZUJĄCE TWORZENIE ĆWICZENIA KAHOOT

5-MINUTOWY PRZEWODNIK DO KAHOOTA

Ćwiczenie praktyczne

Teraz twoja kolej na ćwiczenie praktyczne: wejdź na stronę Kahoota i stwórz swoje własne ćwiczenie! 

Quizlet

Quizlet to wszechstronna platforma edukacyjna online, która usprawnia szkolenie w miejscu pracy i kształcenie zawodowe dzięki interaktywnym narzędziom do nauki. Przyjazny dla użytkownika interfejs umożliwia uczniom tworzenie cyfrowych fiszek obejmujących takie tematy, jak terminologia techniczna czy wiedza branżowa. W środowisku pracy Quizlet rozwija podstawowe umiejętności przy użyciu fiszek przedstawiających nazwy urządzeń, procedur bezpieczeństwa i technik rozwiązywania problemów, dając solidne podstawy i poprawiając ich zapamiętywanie.

Oprócz tradycyjnych fiszek, Quizlet oferuje interaktywne tryby nauki, takie jak gry w dopasowywanie i wyzwania czasowe, zapewniające dynamiczną naukę. Jest to szczególnie korzystne w przypadku ćwiczenia umiejętności rozwiązywania problemów i opanowywania złożonych procedur w obszarze zawodowym.

Funkcja współpracy Quizlet wspiera naukę grupową i dzielenie się wiedzą, umożliwiając uczniom tworzenie grup do wspólnej nauki i tworzenie kompleksowych zestawów do nauki. To oparte na współpracy podejście promuje pracę zespołową, komunikację i uczenie się od siebie nawzajem – niezbędne w środowisku pracy.

Dzięki obszernej bibliotece istniejących zestawów do nauki Quizlet obejmuje szeroki zakres tematów istotnych w obszarze zawodowym. Uczniowie mogą wyszukiwać i wykorzystywać te zestawy, oszczędzając czas i poszerzając swoje możliwości edukacyjne.

Podsumowując, Quizlet to potężne narzędzie do szkolenia zawodowego i nauki w szkole zawodowej, wspierające aktywne uczenie się, współpracę i utrwalanie wiedzy. Umożliwia uczniom zdobycie umiejętności i wiedzy niezbędnych do osiągnięcia sukcesu w wybranej przez nich dziedzinie.

Teraz, obejrzyj kilka przykładów wykorzystania Quizleta:

Wprowadzenie do Quizleta

Jak korzystać z Quizleta, pokaz na żywo

Teraz twoja kolej na ćwiczenie praktyczne: wejdź na stronę Quizleta i stwórz swoje własne ćwiczenie!