DODATKOWE ZASOBY

Zasób 1:

Narzędzia technologiczne do wykorzystania w nauczaniu online

Udział w zajęciach online może przysporzyć wielu trudności, ale jednocześnie jest dla Ciebie szansą na wejście do wirtualnego świata kształcenia i szkolenia zawodowego – świata kolorowego, złożonego, bogatego w różnorodne rozwiązania. Świat wirtualny można z powodzeniem wykorzystać w kształceniu i szkoleniu zawodowym pozwalającym na zdobycie umiejętności zawodowych, na które jest zapotrzebowanie na rynku pracy. W świecie wirtualnym można korzystać z różnorodnych narzędzi, tzw. ICT – technologii informacyjno-komunikacyjnych (ang. Information and communication technologies). Są to programy komputerowe, aplikacje i narzędzia internetowe, które pomagają gromadzić, przechowywać i wymieniać informacje, organizować zadania i uatrakcyjniać naukę poprzez ciekawą formę komunikacji. Narzędzia ICT można z powodzeniem stosować we wszystkich formach nauczania –  stacjonarnym, internetowym, hybrydowym lub mieszanym. Narzędzia te mogą zostać wskazane przez nauczyciela. W zależności od podejścia nauczyciela możesz zaproponować skorzystanie z narzędzi, które znasz.

Aby swobodnie uczestniczyć w lekcjach online, potrzebujesz narzędzia, które dla Ciebie, ucznia, jest intuicyjne i posiada wszystkie funkcje niezbędne do bieżącego kontaktu z klasą i nauczycielem. Dzięki temu możesz skupić się na treści lekcji, a nie na technicznych aspektach aplikacji lub oprogramowania. Najpopularniejszymi komunikatorami wykorzystywanymi w edukacji, w tym w kształceniu i szkoleniu zawodowym, są: Skype, MS Teams, Discord, Zoom, Google Meet i Cisco WebEx. Twoja szkoła na pewno wybrała już komunikator, który będzie używany podczas zajęć.

Korzystając z komunikatorów internetowych, oprócz możliwości bezpośredniej rozmowy z rówieśnikami lub nauczycielem, masz możliwość wysyłania mu wiadomości na czacie (a w przypadku szkoły zawodowej możesz kontaktować się też z pracodawcą i klientami). Obowiązują tu zasady netykiety. Komunikując się online, zachowuj się tak, jakbyś był w klasie. Jeśli włączasz kamerkę internetową, załóż odpowiednie ubranie i zadbaj o przestrzeń za sobą, którą widać na kamerze. Jeśli włączasz mikrofon, pamiętaj, że wszystkie dźwięki, takie jak włączony telewizor, domownicy, zwierzęta będą słyszane przez innych. Rozmawiając z rówieśnikami, sprawdź, czy nauczyciel Cię słyszy. W szkole możesz sprawdzić, czy nauczyciel znajduje się blisko Ciebie. W nauce online obecność nauczyciela sprawdzasz przeglądając listę uczestników spotkania. W obecności nauczyciela Twój sposób wypowiadania się powinien być bardziej formalny. Podczas spotkań online, niezależnie od tego, czy nauczyciel w nich uczestniczy, czy nie, nie wolno Ci W żadnym wypadku obrażać innych uczestników spotkania! 

Podczas lekcji online możesz korzystać z czatu. Netykieta obowiązuje również tutaj, a wszystkie posty są zapisywane w wirtualnej przestrzeni komunikatorów. Czat to dobre miejsce do przesyłania zdjęć z lekcji lub materiałów do zajęć. Jeśli wysyłasz swoje zadania na czacie, pamiętaj, że dostęp do nich mają także inni uczestnicy zajęć.

Zasób 2:

Aplikacje do komunikacji z rówieśnikami i nauczycielami

W ciągu roku szkolnego, oprócz komunikowania się na lekcjach, są chwile, kiedy trzeba porozmawiać z rówieśnikami lub nauczycielami poza godzinami zajęć. Codzienną komunikację ułatwiają proste aplikacje, z których można korzystać nie tylko na komputerze, ale także na urządzeniach mobilnych, takie jak Google Hangouts, Facebook, WhatsApp.

Oprócz komunikatora, z którego korzysta nauczyciel, aplikacje te umożliwiają szybki kontakt z innymi uczestnikami lekcji. Możesz szybko przesyłać wiadomości, linki, pliki lub zdjęcia. W klasie bardzo popularne jest tworzenie grup, w ramach których można przekazywać ważne wiadomości. Tutaj również obowiązują zasady netykiety. Wszyscy użytkownicy mają dostęp do Twoich postów i mogą archiwizować czat. Nawet jeśli usuniesz post, będzie on nadal widoczny dla innych użytkowników. Mowa nienawiści jest zabroniona. Ważne są tu także kwestie prawne. Obraźliwe posty, udostępnianie czyjegoś wizerunku bez jego zgody i podobne zachowania stanowią przestępstwo i podlegają karze.

Zasób 3:

Inne przydatne narzędzia

Spotkanie i kalendarz

Nauka online wymaga użycia narzędzi przeznaczonych do tworzenia spotkań i kalendarzy. Na zajęciach także korzystasz z kalendarza i umawiasz się na spotkania w świecie wirtualnym. Można skorzystać, na przykład, z Kalendarza Google lub Doodle. Narzędzia te doskonale organizują Twoją pracę podczas nauczania zdalnego. Można tam także wpisać terminy zadań do wykonania czy konsultacji z pracodawcą. Jeśli Ty i Twoi rówieśnicy korzystacie z tego samego kalendarza, obowiązują Was zasady netykiety.

Udostępnianie treści

Narzędzia opisane powyżej umożliwiają także przesyłanie plików, zdjęć, filmów i dokumentów. W przypadku szkolenia zawodowego potrzebne będzie „wirtualne miejsce”, do którego można przesyłać zdjęcia lub nagrania wyników pracy. Jeśli potrzebujesz udostępnić dużą liczbę plików lub treści, które „dużo ważą” i w związku z tym zajmują dużo miejsca na dysku, nie będziesz mógł ich wgrać za pomocą żadnego z powyższych komunikatorów; będziesz musiał skorzystać z narzędzi do udostępniania treści, takich jak Dysk Google, Padlet, Dropbox lub Pinterest. Tutaj również obowiązują zasady netykiety opisane powyżej.

Sprawdzanie wiedzy

Powtarzanie materiału i sprawdzanie poziomu wiedzy odgrywa ważną rolę w procesie uczenia się. Można w tym celu skorzystać z aplikacji służących do tworzenia gier, quizów czy testów (np. Quizizz, Kahoot, Quizlet). Twoi nauczyciele z pewnością je znają. Możesz za ich pomocą sprawdzić poziom swojej wiedzy z danego przedmiotu i porównać go z poziomem swoich rówieśników.

Programy do tworzenia prezentacji

W przypadku kształcenia i szkolenia zawodowego online nauczyciele mogą poprosić Cię o przygotowanie prezentacji na różne tematy, obejmujące na przykład Twoje zdjęcia podczas realizacji zadania. Prezentacja multimedialna jest często stosowaną i popularną formą przekazywania treści na lekcjach lub wykładach. W jego przygotowaniu pomogą Ci dedykowane programy: 

  • Powerpoint – popularny program do tworzenia prezentacji, będący częścią pakietu Microsoft Office. 
  • Prezentacje Google – edytor prezentacji online, który umożliwia wspólną pracę wielu osób nad prezentacją w tym samym czasie. 
  • Prezi – program pozwalający na stworzenie swego rodzaju mapy myśli i zaprezentowanie jej w taki sposób, aby można było dostrzec powiązania pomiędzy poszczególnymi elementami prezentacji. 
  • Emaze – narzędzie z dodatkowymi opcjami dodawania filmów i ścieżki dźwiękowej. 
  • Canva.

Jeżeli korzystasz z zasobów dostępnych w Internecie, koniecznie podaj informacje o autorze. Korzystanie z prezentacji stworzonych przez inne osoby jest oszustwem. Tu również obowiązują prawa autorskie.