Temat 4 – POSUMOWANIE

Nauka online jest dobrym rozwiązaniem w sytuacjach, gdy z jakichkolwiek powodów nie ma możliwości nauki w trybie stacjonarnym. Uczniowie korzystający z internetu mogą używać różnych narzędzi otrzymanych od nauczycieli. Posiadają komunikatory internetowe, czat, aplikacje, dzięki którym mogą na żywo komunikować się ze wszystkimi uczestnikami procesu dydaktycznego. Należy jednak pamiętać, że podczas spotkań online należy przestrzegać netykiety, czyli zasad zachowania w internecie. Zachowanie tych zasad jest gwarancją bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli i pracodawców zaangażowanych w proces dydaktyczny.