DODATKOWE ZASOBY

Jak odszyfrować adres URL
Ostatni dostęp 28/02/2024
https://www.youtube.com/watch?v=GOUFXPnNKjA

Strona sprawdzania faktów przygotowana przez członka Międzynarodowej Sieci Sprawdzania Faktów (IFCN) Ostatni dostęp 28/02/2024
https://www.snopes.com/

Artykuł: Jak rozpoznać prawdziwe i fałszywe wiadomości
Ostatni dostęp 28/02/2024
https://www.mindtools.com/a0g6bjj/how-to-spot-real-and-fake-news

Wideo: Jak rozpoznać fałszywe wiadomości przygotowane przez TEDx Talks
Ostatni dostęp28/02/2024
https://www.youtube.com/watch?v=YDxGZIW8Z74 

Wideo: Pięć sposobów na rozpoznanie fałszywych wiadomości przygotowane przez QUARTZ
Ostatni dostęp  28/02/2024
https://www.youtube.com/watch?v=y7eCB2F89K8

Prawda czy fałsz? Koncepcja opracowana przez IFLA (Międzynarodowa Federacja Związków Bibliotek i Instytucji)
Ostatni dostęp 28/02/2024
https://www.anchoragelibrary.org/resources/learn-explore/fact-or-fake/,