Temat 2- Źródła informacji

Une image contenant capture d’écran, Graphique, cercle, Caractère coloré

Description générée automatiquement

Nauczyciele ostrzegali Cię wielokrotnie, aby przy omawianiu danego zagadnienia podawać źródło informacji. Czy wiesz o co chodzi?

Kiedy mówimy o „źródle”, mamy na myśli po prostu pochodzenie informacji. To ważna koncepcja, gdyż dostarcza cennych informacji o wiarygodności artykułu, dokumentu czy filmu.

Jak analizować i oceniać źródło informacji?

  • SPRAWDŹ te cztery elementy: ŹRÓDŁO (SOURCE), CEL (OBJECTIVE), DATA (DATE), AUTOR (AUTHOR) = S.O.D.A. 

1. Skoncentruj się na autorze: dowiedz się więcej o nim/niej.

Kim on/ona jest? Jakie są jego/jej obszary kompetencji? Czy wypowiada się w imieniu organizacji czy we własnym?

A co z innymi źródłami lub autorami wymienionymi w dokumentach: czy źródła są dokładne? sprawdzalne?

2. Zidentyfikuj źródło: sprawdź sekcje „informacje prawne” lub „o nas” w wybranej witrynie

Jaki jest charakter strony (komercyjna, instytucjonalna), odszyfruj adres URL

3. Oceń cel zamieszczenia informacji

Zwróć szczególną uwagę, czy jest to witryna komercyjna, portal społecznościowy czy blog osoby prywatnej. Jeśli tak, lepiej sprawdź informacje dwa razy, zanim z nich skorzystasz.

4. Poszukaj daty zamieszczenia informacji

Ta wskazówka nie przesądza, że informacje sprzed 10 lat są niewiarygodne lub absolutnie nieprzydatne. Oznacza to tylko, że musisz mieć całkowita świadomość faktu, że dane lub informacje, z których masz zamiar skorzystać, mogą nie być zgodne z bieżącym stanem wiedzy i powinny zostać zaktualizowane.

5. Na koniec przejrzyj i porównaj uzyskane informacje, korzystając z kilku źródeł.