1. TÉMA – NETIKETT = ETIKA AZ INTERNETEN

Une image contenant dessin humoristique, Visage humain, capture d’écran

Description générée automatiquement

Amikor a Netiquette – etika az interneten témát vizsgáljuk, foglalkozni kell többek között a magánélet, az adatvédelem és a titoktartás, a szerzői és szellemi tulajdonjogok, valamint az álhírek és rosszindulatú információk terjesztésével valaki jó hírnevének a lerombolásával.

A fenti fogalmak meghatározása:

  • Online privát szféra és adatvédelem : A magánszféra a személyes adatok bizalmas kezeléséhez való jogot jelenti, pl. ha a Facebookon bejelenti, hogy barátnőjének barátja van, a barátnő engedélye nélkül, az sérti a magánélet védelmét.
  • Internet biztonság: Az internet biztonság közvetlenül kapcsolódik a fizikai biztonsághoz. Bizonyára hallott már például olyan számítógépes játékokról, amelyekben a résztvevőknek a való életben kell teljesíteniük egy bizonyos feladatot/kihívást (Geocaching, Pokemon Go). Mi van akkor, ha egy ilyen kihívás fizikailag veszélyes a játékos számára?
  • Szerzői jog és szellemi tulajdonjog: A szerzői jog és a szellemi tulajdonjog védelme különösen fontos a szakképzésben. Az interneten különböző információforrások, tartalmak találhatók. Ezek természetesen felhasználhatók, de a forrást és a szerzőt fel kell tüntetni.
  • Álhírek, rosszindulatú pletykák terjesztése: Az alhírek, a rosszindulatú pletykák terjesztése sokkal könnyebb az interneten. Bármely felhasználó terjeszthet információkat másokról, például a közösségi háló segítségével. Ez egyes esetekben akár gyűlöletbeszéddé is válhat, azaz faji, etnikai, nemi vagy szexuális irányultságra vonatkozó előítélet alapján másokról tett negatív kijelentések továbbadása. Ne feledje, hogy a szavak kárt okozhatnak. Mielőtt bármilyen információt terjesztene egy másik személyről, győződjön meg annak valóság tartalmáról és kérdezze meg, hogy beleegyezik-e ebbe.

A témával kapcsolatos további információkért tekintse meg a “Hogyan bizonyosodjunk meg az online információk hitelességéről” című modult. [Add link to the said module]

Az etika definíciója: az erkölcs tanulmányozása. Megpróbálja megmagyarázni, hogy mi a jó, a lelkiismeret és a felelősség, és milyen hatással vannak az erkölcsileg jó és rossz cselekedetek az emberi természetre. Az etika meghatározásának megértéséhez vissza kell térnünk a jó és a rossz meghatározásához. A lexikonok szerint a rossz a két alapvető erkölcsi kategória egyike – a jó ellentéte. 

Az etikett definíciója: a cselekvés, viselkedés megszokott és elvárt módja. Egyesek számára az iskolába lépéskor a tanárnak “jó reggelt” kívánni magától értetődő lehet, de sokan nem így látják. A különböző országok, kultúrák vagy vallások szokásai között is vannak különbségek. Nincs olyan tanulmány, amely tartalmazná az összes etikettnek megfelelő és etikettnek nem megfelelő viselkedést. Más etikett érvényesül az iskolában, az irodában, a rendelőben stb.

A netikett definíciója : az online viselkedés szabályainak összessége. Más szóval, az etika az interneten.