4. Projektowanie Cyfrowego Planu Działania opartego na SELFIE WBL

WPROWADZENIE

Jesteś teraz gotowy do opracowania i wdrożenia swojego Cyfrowego Planu Działania (DAP, ang. Digital Action Plan) w oparciu o wcześniejszą analizę przeprowadzoną na podstawie Raportu SELFIE WBL oraz zgodnie z priorytetami i celami wyznaczonymi dla swojej szkoły zawodowej w poprzednich modułach.

Twój plan działań cyfrowych będzie strategicznym narzędziem, które należy włączyć i dopasować do całościowej strategii i wartości Twojej szkoły zawodowej. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Ten moduł sprawi, że:

  • wzmocnisz zaangażowanie wszystkich zainteresowanych;
  • dokładnie opiszesz swoje działania;
  • dopracujesz swój plan i ustalisz odpowiednie narzędzia oceny;
  • przemienisz priorytety i cele swojej szkoły zawodowej w całościowy Cyfrowy Plan Działania zawierający konkretne czynności, innymi słowy, przejdziesz z teorii do praktyki.