PRZECZYTAJ

Przed rozpoczęciem tworzenia planu, należy pamiętać o dwóch warunkach wstępnych:

  • Strategia organizacji musi być zatwierdzona i oczywista dla wszystkich zainteresowanych w Twojej szkole zawodowej (poprzedni Moduł). Strategia powinna opierać się na obszarach priorytetowych zidentyfikowanych dzięki Twojemu raportowi SELFIE WBL i nakreślać cele Twojej organizacji. Twój DAP będzie zintegrowany i zgodny z tą strategią.

Jak? Możesz zorganizować spotkanie z kadrą kierowniczą, aby przypomnieć lub poinformować współpracowników o priorytetach i celach ustalonych w poprzednim kroku (Moduł 3). Ważne jest, aby mieć wsparcie całej kadry kierowniczej, ponieważ te aspekty będą stanowić podstawę Twojego DAP. Poświęć na to tyle czasu, ile będzie trzeba, bo ostatecznie każdy powinien mieć jasną wizję tego, co Twoja szkoła chce osiągnąć poprzez Cyfrowy Plan Działania.

  • Jeśli nie zrobiono tego w poprzednim kroku, powołaj zespół projektu DAP, który będzie odpowiedzialny za przygotowanie, monitorowanie i ocenę Twojego Cyfrowego Planu Działania. Jego członkowie powinni posiadać wzajemnie uzupełniające się umiejętności, a ich wiedza specjalistyczna będzie niezbędna na wszystkich kolejnych etapach. 

Jak? Zapoznaj się z informacjami o zespole projektu DAP w zasobie dodatkowym nr 1.

PODSUMOWANIE – przedstawienie dalszych etapów

Po ukończeniu tego modułu masz już pewnie konkretne pomysły na działania, które chcesz podjąć, ułożone w Cyfrowy Plan Działania, który pozwoli osiągnąć priorytety i cele Twojej szkoły zawodowej. Działania zawarte w Twoim DAP są szczegółowe i opracowane według precyzyjnych parametrów.

Przechodząc do etapu wprowadzania Twojego DAP w życie, bardzo ważna będzie ocena postępów. W następnym module dowiesz się, jak:

  • Monitorować proces przy użyciu kontroli średniookresowych po każdym etapie: należy koordynować działania, dbać o terminowe zakończenie poszczególnych etapów projektu i efektywną współpracę członków zespołu.
  • Ocenić skuteczność i wpływ swojego DAP: należy regularnie oceniać poczynione postępy i w razie potrzeby dostosować plan działania tak szybko, jak to konieczne, w szczególności biorąc pod uwagę informacje zwrotne w celu ulepszenia procesu lub przyjętych kierunków działania.