DOBRE PRAKTYKI

Tutaj znajduje się studium przypadku, wyjaśniające w jaki sposób SEPR, francuski ośrodek kształcenia zawodowego stworzył swoją strategię cyfrową i wdrożył cyfrowy plan działania.