KÖVETKEZTETÉSEK, ÖSSZEFOGLALÁS

E modul megismerése után Ön képes arra, hogy:

  • megérteni az intézményi digitális fejlesztési cselekvési terv mögött álló elemzések jelentését, és így képes megérteni az ezen elemzés alapján kidolgozott intézményi stratégiát.
  • elegendő ismerettel rendelkezik ahhoz, hogy megértse és azonosítsa az intézményi digitális tanulási és tanítási stratégia hajtóerőit/előnyeit, és értelmezze ezeket a hajtóerőket és előnyöket saját szintjén, valamint egyéni – beleértve a tanulókat és a duális partner-oktatókat – és intézményi szinten.
  • képesek azonosítani a SELFIE önértékelési rendszer nyolc területét, és megértik azok kölcsönös függőségét.
  • képesek értelmezni a SELFIE-jelentés eredményeit, és ezek alapján aktívan részt venni a stratégiaalkotás folyamatában.

Gratulálunk, hogy most már érti az intézményfejlesztési cselekvési terv végrehajtásának folyamatát, és képes sikeresen hozzájárulni és támogatni a folyamatot. 

Az Ön részvétele és elkötelezettsége elengedhetetlen a sikerhez