Spletno, kombinirano in hibridno poučevanje

UVOD

Poučevanje na daljavo je postalo nepogrešljiv sestavni del sodobnega izobraževanja in se nanaša na prakso zagotavljanja izobraževalnih vsebin in omogočanja učnih izkušenj prek digitalnih platform in interneta. Kateri pristop izobraževanja na daljavo bo uporabljen, je odvisno od digitalne strategije, tehničnih digitalnih virov na šoli, ki so na voljo učiteljem/predavateljem in učečim se, digitalnih spretnosti učiteljev/predavateljev in učečih se ter pripravljenosti učiteljev/predavateljev, da uvedejo nove načine podajanja in ocenjevanja znanja in kompetenc učečih se. Obstaja veliko različnih modelov poučevanja in učenja s pomočjo digitalne tehnologije, v tem modulu opisujemo spletno, kombinirano (blended) in hibridno učenje.

UČNI IZIDI

V tem modulu boste:

  • spoznali različne pristope učenja na daljavo.
  • sposobni izbrati pravilen pristop glede na predmetne sklope in pripravo učnih gradiv za poučevanje na daljavo.
  • raziskali pristope poučevanja na daljavo, ki so usklajeni z digitalno strategijo šole.
  • izbrali ustrezen pristop za vključevanje vseh učečih se z različnimi spretnostmi in potrebami med učno uro.
  • sposobni uporabljati pristope za vključevanje gostov iz podjetij in/ali učiteljev/predavateljev v učni proces.

Module Content

Expand All