PREBERI

Raziščimo značilnosti vsakega od omenjenih pristopov poučevanja (spletno, kombinirano in hibridno).

Spletno poučevanje

 • Okolje: V celoti na spletu, brez fizične učilnice.
 • Interakcija: Komunikacija poteka prek digitalnih platform, kot so videokonference, e-poštna sporočila in forumi za razprave.
 • Viri: Temelji na digitalnih orodjih in virih, kot so e-knjige, spletna ocenjevanja in večpredstavnostne predstavitve.
 • Prilagodljivost: Ponuja večjo prilagodljivost glede časa in lokacije, kar učečim se omogoča dostop do gradiva in sodelovanje od koder koli z internetno povezavo.

Kombinirano (blended) poučevanje

 • Okolje: Kombinacija osebnega in spletnega poučevanja.
 • Interakcija: Mešanica segmentov osebne interakcije in spletne komunikacije.
 • Viri: Uporablja se kombinacija tradicionalnih in digitalnih virov.
 • Prilagodljivost: Zagotavlja ravnovesje med strukturo tradicionalnih razredov in fleksibilnostjo spletnega učenja.

Hibridno poučevanje

 • Okolje: Podobno kombiniranemu poučevanju, vendar vključuje nemoteno in hkratno integracijo tradicionalnih osebnih in spletnih komponent.
 • Interakcija: Združuje tradicionalno osebno in spletno interakcijo z dejavnostmi, ki potekajo hkrati v obeh okoljih.
 • Viri: Vključuje različne vire, tako tradicionalne kot digitalne, za izboljšanje učenja.
 • Prilagodljivost: Ponuja prilagodljiv pristop, ki učečim se omogoča, da izbirajo med osebno udeležbo ali sodelovanjem na spletu glede na svoje želje ali okoliščine.

Glej tudi prednosti in slabosti ter izzive vsakega od zgornjih pristopov v poglavju “Dodatni viri”.

Če povzamemo, medtem ko tradicionalno poučevanje temelji na osebnih interakcijah, je spletno poučevanje v celoti na spletu. Kombinirano poučevanje združuje izmenično oba segmenta osebnih in spletnih elementov ter tako najde ravnovesje med obema. Hibridno poučevanje popelje to še korak dlje z nemoteno in hkratno integracijo osebnih in spletnih komponent, kar učečim se zagotavlja večjo prožnost.

Izbira med temi pristopi je odvisna od dejavnikov, kot so zakonodaja, institucionalna strategija, izobraževalni cilji, potrebe učečih se in razpoložljivih virov. Kljub temu pa v primeru, da učitelj/predavatelj ni na voljo, da bi bil fizično prisoten v razredu (iz kakršnega koli razloga), močno priporočamo uporabo poučevanja na daljavo namesto kakršnega koli drugega nadomestila, če je učitelj/predavatelj sposoben in pripravljen zagotoviti ta pristop.