Naloga 3

Razmislite o možnih izboljšavah pri poučevanju na daljavo:

Področje izboljšaveSpletni pristopKombinirani pristopHibridni pristop
• Povečajte komunikacijo
• Angažiranost osebne komunikacije
• Občutek skupnosti
• Izboljšanje akademske uspešnosti
• Naloge sodelovanja
• Ustrezne povratne informacije
• Aktivna udeležba
• Zagotavljanje pomoči
• Zabaven in praktičen način poučevanja in učenja