Naloga 1

Razmislite, koliko vašega poučevanja je opravljenega v tradicionalni učilnici, koliko je narejenega z uporabo IKT, in koliko se naredi na daljavo (za vsak pristop: na spletu, kombiniran, in hibriden), in nato ocenite, ali je v skladu z digitalno strategijo šole.

Pristop%Primer pristopaMožnost spremembe?
Tradicionalno (brez IKT) 
Tradicionalno (z uporabo IKT) 
Spletni
Kombiniran
Hibridni
Skupaj100