2. téma – hogyan lehet kialakítani a résztvevők elkötelezettségét?

A SELFIE WBL önértékelést az iskola digitális tanítási gyakorlatának és fejlettségének felmérésére használjuk, kitérve nyolc területre, többek között, hogy az oktatók és a tanulók milyen mértékben és módon használják digitális oktatási/tanulási eszközöket a tanítási-tanulási folyamatában. A rendszer kifejezetten alkalmas az iskola digitális oktatással kapcsolatos erősségeinek és gyengeségeinek strukturált azonosítására. 

Magát a SELFIE WBL önértékelési folyamatot gondosan elő kell készíteni. Az érintett résztvevőknek ismerniük kell az önértékelés célját, hasznosságát és magát a folyamatot is. Fontos, hogy mind a vezetők, mind a tanárok, mind a vállalati oktatók és a tanulók tisztában legyenek az önértékelés elvégzésének előnyeivel annak érdekében, hogy a részvételi motivációjuk és elköteleződésük kialakuljon és a felmérés során fennmaradjon. A főbb előnyöket az alábbi infografikák foglalják össze az érdekeltek egyes csoportjai esetében.

A SELFIE WBL FELMÉRÉS ELŐNYEI AZ ISKOLA ÉS AZ ISKOLA VEZETÉSE SZÁMÁRA

 • A vezetőség feladatainak vizsgálata a digitális technológiák oktatási folyamatba való integrálásában
 • Az iskola és a munkaerő-piac közötti együttműködés és kommunikáció szintjének megállapítása az oktatási folyamat egységesítése és az oktatás hatékonyságának biztosítása érdekében.
 • Az oktatási folyamatban az innovatív eszközök használatát lehetővé tevő erőforrások és infrastruktúra számbavétele.
 • Az iskolavezetők kompetenciájának felmérése a digitális technológiák oktatásban való felhasználása terén, valamint az iskolavezetők attitűdjének feltérképezése a saját készségeik fejlesztésével kapcsolatban ezen a területen.
 • Annak meghatározása, hogy a tanárok mennyire vannak felkészülve a digitális technológiák használatára, és mennyire nyitottak az új innovatív megoldások használatára.
 • Reális képet kapni a tanárok technikai felkészültségéről (tudásukról és készségeikről)
 • Azonosítani a diákok azon tudás- és készségszintjét, amely lehetővé teszi számukra, hogy a digitális technológiákat kreatívan, elkötelezetten és kritikusan használják a tanulásuk során.

A SELFIE WBL FELMÉRÉS ELŐNYEI A TANÁROK SZÁMÁRA

 • Annak lehetősége, hogy a vezetőség meghallgatja a véleményüket az iskola vezetéséről, digitális stratégiájáról, eszközállományáról és a tanulók digitális tanulási képességeiről.
 • A felmérés eredményeként a vezetőség jobban megismeri a tanárok által támasztott igényeket, és képes lesz a tanárok és a tanulók számára megfelelő képzést (képzési tervet) javasolni.
 • A digitalizációval kapcsolatos stratégia kidolgozását követően a tanároknak egyértelmű elképzelésük lesz arról, hogy az iskola mit szeretne elérni, és milyen célokat szeretne megvalósítani.
 • A pedagógusoknak könnyebb lesz előre gondolniuk a saját szakmai és pedagógiai fejlődésükkel kapcsolatban.
 • Az iskolai közösségi szellem erősítése.

A SELFIE WBL-FELMÉRÉSBEN VALÓ RÉSZVÉTEL ELŐNYEI A SZAKKÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ VÁLLALATI OKTATÓK SZÁMÁRA

 • A SELFIE WBL felmérés lehetővé teszi a partnercég számára, hogy jobban megértse a tanulók tanulási környezetét, és fordítva.
 • A vállalat össze tudja hasonlítani, hogyan használják a digitális alkalmazásokat a helyszíni és az iskolai tanulás során a digitális tanulás elősegítése érdekében.
 • Az iskolai és a szakképzési helyszínen szerzett oktatási gyakorlat közötti különbségek csökkenése, a tanulók nagyobb támogatása és a képzés minőségének javítása érdekében 
 • Megnyílhat az út az iskola és a munkahely közötti új partnerség előtt.

HA A SZAKOKTATÓ ÉRDEKLŐDIK A DIGITÁLIS FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓ IRÁNT, AKKOR HAJLAMOSABB LESZ GYAKORNOKI ÉS SZAKMAI GYAKORLATOKAT SZERVEZNI A TANULÓK SZÁMÁRA, ÉS A DIGITÁLIS KÉPESSÉGEK ISMERETÉBEN ALKALMAZNI AZ ISKOLA TANULÓIT.

A WBL SELFIE FELMÉRÉSBEN VALÓ RÉSZVÉTEL ELŐNYEI A TANULÓK SZÁMÁRA

 • A tanulóknak lehetőségük lesz kifejteni a véleményüket az iskola vezetésével, a tanárok szakmai, pedagógiai felkészültségével, digitális oktatási ismereteivel kapcsolatban.
 • A tanulók elmondhatják véleményüket az intézmény digitális eszközeivel és felszereltségével kapcsolatban. 
 • Beleszólhatnak az iskola digitális oktatási stratégiájának kialakításába és megvalósításába.
 • Felmérhetik saját digitális tanulási képességeiket.

A TANULÓK VÉLEMÉNYÉT FIGYELEMBE VESZIK AZ ISKOLA DIGITÁLIS STRATÉGIÁJÁNAK KIDOLGOZÁSAKOR