3. téma – Milyen feladatokat kell elvégezni az önértékelés megkezdése előtt?

1. Készítse fel iskoláját a SELFIE WBL önértékelésben való részvételre 

Amikor felkészíti intézményt és annak tanárait és tanulóit a SELFIE WBL önértékelésre, kövesse az alábbi lépéseket:

 • Válassza ki azokat a vezetőket és tanárokat, akik az önértékelést koordinálják az iskolában – ők lehetnek osztályfőnökök, vagy olyan pedagógusok, akiknek megfelelő tekintélyük van a többiek szemében stb. – Válassza ki azokat, akik várhatóan elkötelezetten fognak részt venni az önértékelésben. Mindenképpen vonja be tanulók képviselőit is, pl. diákönkormányzat munkáját támogató tanárokat, illetve a diákönkormányzat egyes tagjait. Figyeljen oda az inkluzivitás biztosítására.
 • Alakítson ki egy koordináló project csapatot. Ezzel kapcsolatban a harmadik és negyedik modulban további információkat talál. 
 • Tartson project indító csoportos megbeszéléseket a tanárok, a tanulók számára.
 • Tartson rendszeres megbeszéléseke azokkal a vezetőkkel és tanárokkal, akik a diákok önértékelését koordinálják – lásd a 3. tevékenységet.
 • Informálja a tanárokat és tanulókat, és kérje fel őket, hogy vegyenek részt az önértékelésben – lásd a 2. tevékenységet.
 • Válasszon ki néhány vállalatot, és készítsen interjúkat a vállalati oktatók képviselőivel – lásd a 3. tevékenységet.
 • Elemezze az iskola jelenlegi digitális stratégiáját.

2. A tanárok és a tanulók felkészítése a SELFIE WBL önértékelésre

Annak érdekében, hogy a tanárokat és a tanulókat bevonja és felkészítse a SELFIE WBL önértékelés elvégzésére, használjon a körülményeknek megfelelő kommunikációs eszközöket és megoldásokat. A következő példa, egy írásos tájékoztatáshoz adhat ötleteket.

Kedves Tanárok, kedves Tanulók!

Iskolánk részt vesz a SELFIE WBL önértékelésben, amelynek célja annak meghatározása, hogy az iskolában milyen mértékben használják a digitális technológiákat az innovatív és hatékony tanulás érdekében. Ez az önértékelés lehetővé teszi számunkra, hogy meghatározzuk a tanítási-tanulási folyamatban részt vevők ismereteinek, készségeinek szintjét a digitális eszközök használatában. Az önértékelésbe a tanulókat, a tanárokat, a vállalati oktatókat és a vezetőséget is be akarjuk vonni a lehető legnagyobb mértékben. Kérjük, őszintén töltsék ki az önértékelést. Az önértékelés anonim, és legfeljebb egy órát vesz igénybe.

3. Projekt indító, elkötelezettség fejlesztő beszélgetések lefolytatása

 1. Beszélgetés a tanárokkal, és a tanulók képviselőivel.

Gyűjtse össze a tanárokat/tanulók képviselőit, és tegye fel nekik a következő kérdéseket. Ezek a közvetlen beszélgetések nagyon fontosak – a tanárok további kérdéseket tehetnek fel, és többet érthetnek meg a SELFIE WBL-ről. 

 • Az iskola mely területeken alkalmazza hatékonyan a technológiát? Mely területeken lehetne továbbfejlődni?
 • Van-e az iskolának stratégiája, elképzelése arról, hogy miképpen kívánja kiaknázni a technológiát? Ha igen, a diákok és az iskola dolgozói ismerik-e ezt az elképzelést? Ismer-e olyan iskolát, amelyik rendelkezik digitális oktatási stratégiával? Szerintük mi lehet az előnye egy egységes iskolai digitális oktatási stratégiának? 
 • Kell-e fejlődniük (tanároknak, tanulóknak) ezen a területen, milyen típusú képzés a leghasznosabb?
 • Mely területeket kellene pénzügyileg támogatni?
 • Mit gondol a “digitális oktatási stratégia kialakításáról? Ön szerint mit kellene tartalmaznia a digitális stratégiának
 • Mit tud a SELFIE WBL önértékeléstől?
 • Tud-e már mondani olyan területeket az iskolájában (a digitális technológiák tanulásban való felhasználásával kapcsolatban), amelyeket fejleszteni kellene?

Fontos tájékoztatni a tanárokat és a tanulókat az önértékelés elvégzéséhez szükséges időről is. A további modulokban, például az 5. modulban további ismereteket találhat a tanárok és a tanulók elkötelezettségének fejlesztésére, az egyéni és szervezeti előnyeinek kommunikálására és az önértékelés elvégzését követő digitális fejlesztési terv kialakításába való bevonásra.

Ezt követően mutassa be az önértékelés területeit, beszéljék át a nehezebben érthető kérdések és megállapítások értelmét, illetve próbálják ki néhány kérdés felhasználásával a skála használatát annak érdekében, hogy egységesen értelmezzék az egyes szinteket (mit jelent az ötös szint, hogyan értelmezzük az egyes szintet stb.). Mutasson meg és értelmezzenek egy mintajelentést, hogy a dolgok konkrétabbá váljanak. 

 1. Beszélgetés a vállalati oktatókkal

Találkozzon a vállalati oktatókkal, és tegye fel nekik a következő kérdéseket. Ezek a kötetlen beszélgetések nagyon fontosak – a vállalati oktatók további kérdéseket tehetnek fel, és többet tudnak meg a SELFIE WBL-ről.

 • Ön szerint támogathat-e egy vállalat egy iskolát digitális stratégiájának kialakításában?
 • Képes-e az Ön vállalata delegálni egy munkatársat, aki rendszeresen kapcsolatot tart az iskolával a digitális technológiák tanulási célú felhasználásával kapcsolatban?
 • Az iskola mely területeken alkalmazza hatékonyan a technológiát? Mely területeken lehetne továbbfejlődni?
 • Kell-e fejlődniük a vállalati oktatóknak ezen a területen, milyen típusú képzést tartanának maguknak a leghasznosabb?
 • Mit gondolnak a saját digitális pedagógiai felkészültségükről? Hogyan tudnak ilyen jellegű képzésekhez hozzájutni?
 • A vállalat vezetősége beleegyezik-e, hogy szükség esetén változtatásokat hajtson végre, miután a SELFIE önértékelés megállapításait közzétették? Illetve milyen lépéseket kell tenni ennek érdekében?

Ezt követően mutassa be az önértékelés területeit, beszéljék át a nehezebben érthető kérdések és megállapítások értelmét, illetve próbálják ki néhány kérdés felhasználásával a skála használatát annak érdekében, hogy egységesen értelmezzék az egyes szinteket (mit jelent az ötös szint, hogyan értelmezzük az egyes szintet stb.). Mutasson meg és értelmezzenek egy mintajelentést, hogy a dolgok konkrétabbá váljanak.