COURSE OVERVIEW

Free

3. Pregled in določitev prioritet rezultatov SELFIE WBL

Free

4. Oblikovanje digitalnega akcijskega načrta, ki temelji na SELFIE WBL

Free

5. Implementacija in evalvacija vašega DAN, ki temelji na SELFIE WBL