2. Izvajanje samorefleksije SELFIE WBL

UVOD

V dobi, ki jo zaznamuje hitra digitalna transformacija, vloga poklicnih in strokovnih šol pri pripravi učečih se na trg dela še nikoli ni bila bolj kritična. Ko se premikate po poti do bolj digitalno integriranega učnega okolja, ima lahko SELFIE za učenje na delovnem mestu (SELFIE WBL) izjemno dodano vrednost za vašo institucijo. To orodje je še posebej pomembno za poklicne in strokovne šole, saj skrbi za posebne potrebe vaše šole v okviru učenja na delovnem mestu (praksi).

Evalvacija je ključnega pomena, saj je ključ do odklepanja dragocenih vpogledov in oblikovanja prihodnjih iteracij. Ta modul je vaš načrt za navigacijo samorefleksije. Zagotavlja informacije o ključnem koraku oblikovanja lastnih specifičnih evalvacijskih trditev, s čimer zagotavlja, da se vaša samorefleksija popolnoma ujema s cilji vašega programa in želenimi rezultati. Poleg razvoja trditev vas bo modul opremil z nasveti in taktikami, ki so potrebne za nemoteno izvajanje samorefleksije.

UČNI IZIDI

V tem modulu boste:

  • Prepoznali ključne komponente ankete SELFIE WBL, vključno z obveznimi, izbirnimi trditvami in trditvami po meri.
  • Znali izbrati ustrezne trditve iz izbirne kategorije v anketi SELFIE WBL, ki so v skladu s cilji digitalnega prehoda in cilji šole.
  • Spoznali prednosti in slabosti trditev po meri in izbirnih trditev.
  • Znali prepoznati področja za izboljšave na podlagi analize podatkov, zbranih z anketo SELFIE WBL.
  • Raziskali in uporabili zunanje vire, vključno z uradnimi viri SELFIE WBL, kanali za izobraževalno tehnologijo, konferencami, spletnimi seminarji in spletnimi skupnostmi, da ostanete na tekočem s strategijami in orodji za digitalni prehod.

Po zaključku tega modula bodo vodje poklicnih in strokovnih šol imeli znanje in veščine, potrebne za učinkovito uporabo SELFIE WBL kot dragocenega orodja za vrednotenje in izboljšanje digitalne pripravljenosti šole, ki vodi institucijo skozi uspešen digitalni prehod.