3. Pregled in določitev prioritet rezultatov SELFIE WBL

UVOD

Ta modul opisuje pot od poročila SELFIE WBL do določitve prioritet in ciljev akcijskega načrta. Vsebuje tri dele (pregled rezultatov, izbira elementov, določitev prioritet). Glavni učni izidi so razumeti različne perspektive vodstva šole, učiteljev/predavateljev, mentorjev v podjetjih in učečih se ter biti sposoben oceniti prednosti in slabosti šole na podlagi njenega poročila. Poleg tega bi morali biti sposobni uporabiti sistematičen pristop za določanje ciljev digitalnega akcijskega načrta za šolo.

Slika, ki vsebuje besede besedilo, posnetek zaslona, pisava, oblikovanjeOpis je samodejno ustvarjen

UČNI IZIDI

V tem modulu boste:

  • pokazali znanje in razumevanje šolskega poročila SELFIE WBL in njegovih komponent ter razumeli stališča vodstva, učiteljev/predavateljev, mentorjev v podjetjih in učečih se v zvezi z ugotovitvami poročila.
  • analizirali in interpretirali podatke šolskega poročila SELFIE WBL, Prepoznali področja konvergence in razhajanj med perspektivami vodstva, učiteljev/predavateljev in učečih se ter ocenili pomen in posledice ugotovljenih konvergenc in razhajanj na izboljšanje šole in učne rezultate učečih se.
  • ocenili prednosti in slabosti šole na podlagi ugotovitev poročila in povezanih podatkov ter uporabili sistematičen pristop k postavljanju ciljev za šolo, pri čemer upoštevate ugotovitve poročila, prednostne naloge šole in vidike deležnikov.
  • ustvarili specifične, merljive, dosegljive, ustrezne in časovno omejene (SMART) cilje, ki so v skladu z opredeljenimi potrebami in težnjami šolske skupnosti.