5. Implementacija in evalvacija vašega DAN, ki temelji na SELFIE WBL

UVOD

Med prejšnjimi moduli za vodstvo ste spoznali:

1) Zakaj je pomembno pripraviti in razviti sodelovanje vaših kolegov, učiteljev/predavateljev, učečih se in mentorjev v podjetjih, vključenih v anketo, preden se le-ta začne.

2) Kdaj je koristno razviti lastne trditve/vprašanja in kakšen je najboljši način za to. Lahko si ogledate nekaj praktičnih idej o tem, kako izvesti anketo.

3) Razpravljali o pomembnosti določanja prioritet pri interpretaciji rezultatov ankete SELFIE WBL in pri postavljanju strateških ciljev za izboljšanje digitalnega poučevanja/učenja na vaši šoli za poklicno in strokovno izobraževanje.

4) Pridobili praktično znanje o razvoju digitalnega akcijskega načrta (DAN), ki temelji na SELFIE WBL, ki je v skladu s strategijo vaše šole.

Sedaj bi vam radi predstavili, kako izvajati in udejanjati institucionalni DAN, ki ste ga razvili. Izvajanje digitalnega akcijskega načrta vaše šole bomo razumeli kot proces sprememb in organizacijskega razvoja, kjer sprememba pomeni (med drugim) razvijanje znanja in kompetenc udeležencev, učenje in uporabo novih orodij in metod poučevanja/učenja, uvajanje in uveljavljanje novih modelov sodelovanja, izmenjave znanja in izkušenj ter razvijanje organizacijskih vrednot.

V tem modulu se bomo osredotočili na naslednje tri teme:

1. Kako lahko evalviramo, ali je šola pripravljena na izvajanje načrtovanih izboljšav in sprememb in kaj moramo upoštevati, ko zavod pripravljamo na spremembe? Kako lahko prepoznamo, interpretiramo in uporabimo gonilne vplive sprememb ter zmanjšamo omejevalne vplive sprememb v procesu izvajanja sprememb?

2. Kako se pripraviti na naravni odpor do sprememb, ki prihaja s strani učiteljev/predavateljev in mentorjev, kako ga prepoznati in kategorizirati ter kako ga obvladovati in/ali premagati?

3. Končno, kako lahko spremembe utrdimo, da postanejo del organizacijske kulture šole, da se sčasoma stvari ne vrnejo v stanje, kot so bile prej? Kakšna orodja imajo na voljo vodje in vodstvo šole?

UČNI IZIDI

V tem modulu boste:

  • razumeti in prepoznati gonilne vplive za razvoj digitalnega učenja in poučevanja v šolah za poklicno in strokovno izobraževanje.
  • interpretirali glavne razloge za odpor učiteljev/predavateljev, mentorjev in učečih se proti izvajanju vašega institucionalnega digitalnega akcijskega načrta.
  • zmanjšali in premagali ta odpor.
  • upravljali proces sprememb in spremljali njihovo doseganje ter vključevanje v organizacijsko kulturo vaše šole.