1. Vzpostavitev SELFIE WBL na vaši šoli

UVOD

SELFIE WBL je brezplačno spletno orodje, ki šolam pomaga oceniti stopnjo njihove uporabe digitalnih tehnologij za inovativno in učinkovito učenje. Samorefleksija SELFIE WBL vključuje več skupin zainteresiranih strani: predstavnika učiteljev/predavateljev in vodstvo, učitelje/predavatelje, učeče se in mentorje v podjetju (preberite več o orodju SELFIE WBL v poglavju Dodatni viri).

Ta modul opisuje pripravljalno fazo za samorefleksijo SELFIE WBL v šolah. Vključuje zbiranje informacij, informiranje in aktivno vključevanje različnih deležnikov SELFIE WBL.

UČNI IZIDI

V tem modulu boste:

  • Prepoznali razloge za izvedbo samorefleksije SELFIE WBL v šoli
  • Izpostavili prednosti samorefleksije SELFIE WBL
  • Razumeli potrebo po izvedbi uvodnega razgovora z učitelji/predavatelji in mentorji v podjetju, ki bodo aktivno sodelovali pri samorefleksiji SELFIE WBL